For koncernen Brødrene A&O Johansen søger vi en dygtig strategisk analyse- og prischef. Du kan have relativt få års erfaring med udarbejdelse af forretningsrelaterede analyser, eller du kan have en del års erfaring med analyser mv.

Du trives med at udarbejde forretningsanalyser, som skaber relevant værdi for virksomheden og dens direktion. Du refererer direkte til en af direktionens direktører, og du får direkte medindflydelse på koncernens forretningsudvikling, og dyb indsigt i kerne forretningen. Se venligst www.ao.dk. Koncernen omsatte for 2,6 mia.kr. i 2015/2016. Over de sidste 2-3 år har koncernen tilkøbt to portaler BilligVVS og Greenline.

Stillingens rolle, ansvarsområder og opgaver:

En central rolle i forhold til direktionens beslutninger om koncernens forretningsudvikling.
Et meget dynamisk job, hvor du løbende bliver udfordret på en konstruktiv og positiv måde.

Selvstændigt job hvor du analyserer og rådgiver på et højt forretningsniveau.
Job som indebærer, at du arbejder udviklingsorienteret med dine opgaver.

Lederansvaret for en analyse- og prisafdeling, der i dag vedligeholder koncernens prissystem, prissætning og priskontrol i henhold til koncernens forretningsgange,og udarbejdelsen af en lang række analyser.

Arbejde med nyt ”State of the Art” prisværktøj, som er blevet implementeret i koncernen over de sidste 1,5 år. Videreudvikling af koncernens prisværktøj. Du kan trække på en række interne og eksterne kompetencer i den forbindelse.

Udarbejde analyser af høj kvalitet til ledelsen, og arbejde med de nyeste analyseværktøjer, bl.a. neurale netværk, Avance Learing og Avance Analytics, hvor du kan trække på interne og eksterne kompetencer.

Udarbejde analyser af salgs- og dækningsbidrag til optimering af forretningen.

Udarbejde forretningsrelaterede ad-hoc analyser, som du enten selv udarbejder, eller du sikrer, at din afdeling udarbejder analyserne i samarbejde med dig.

Deltage pro-aktivt med strategiske analyser til direktionen, og koncernens prisstrategi.

Deltage pro-aktivt i koordinationsmøder sammen med salgsledelsen og CFO, hvor du kommer med analyser af høj validitet og kvalitet, som der træffes væsentlige beslutninger ud fra.

Din nærmeste chef har et højt engagement, har stærke analytiske evner, velstruktureret, afbalanceret, direkte, omgængelig og åben for dialog og sparring. Der gives stor frihed under ansvar, og der er meget højt til loftet. Dvs. du skal ikke tage politiske hensyn eller andet, men du kan sige tingene lige ud.

En virksomhed som er meget forandringsparat, ambitiøs og i konstant i udvikling, og hvor der er fokus på service- og effektivitetsforbedringer, optimering og digitalisering.

Stor berøringsflade til organisationen. Stærk karriere- og udviklingsplatform.

God balance mellem arbejde og familieliv/fritid, og der er flekstid kl.7-9 og kl.15-17, samt mulighed for at arbejde hjemmefra efter aftale. Der er tale om en virksomhed som vægter fritid/familieliv højt. Det vil sige arbejdsugen er i gennemsnit 40 timer. Det handler ikke om antal timer, men om de resultater, som du opnår i dit arbejde.

Du tilbydes en attraktiv lønpakke efter kvalifikationer. Der er forberedt en grundig introduktion til jobbet.

Erhvervsmæssige kvalifikationer:
– Har erfaring med at løse opgaver ud fra en effektiv og struktureret kortlægning af problemstillinger og løsninger.
– Har erfaring med at rådgive, og formidle resultater fra analyser til den aftalte deadline.
– Er vant til at levere analyser i et højt kvalitetsniveau med høj validitet og præcision.
– Har erfaring i analyser med store datamængder fra f.eks. konsulentkoncern, analysebranchen, koncern eller lignende erhvervserfaring.
– Har erfaring med statistikværktøjer.
– Har erfaring med visualiserings-/BI-værktøjer.
– Har erfaring med priselasticitet.
– Har erfaring med BtB priser.
– Har evt. erfaring med BtC priser.
– .Evt. ledererfaring eller større ledererfaring, men intet direkte krav.

Personlige kvalifikationer:
Kvalitetsbevidst, analytisk, velstruktureret, omhyggelig, overblik, ansvarsbevidst, målrettet.
Selvstændig, selvkørende, teamplayer, situationsfornemmelse, engagement, kreativ

Uddannelsesmæssige kvalifikationer:
Cand.scient.mat., cand.scient.oecon., cand.oecon., cand.polit., cand.merc.mat. eller lignende
Økonomisk og/eller matematisk kortere eller længere videregående uddannelse.
Ingeniør, civilingeniør eller lignende uddannelse kombineret med praktisk erfaring
Evt. kortere uddannelse kombineret med solid praktisk relevant erfaring.

Geografisk beliggenhed:
Alberslund, tæt på centrale indfaldsveje, offentlig transport og gode parkeringsmuligheder.

Deadline:
Snarest eller efter nærmere aftale, og i forhold til dit opsigelsesvarsel.

Er du interesseret i jobbet:
Send venligst evt. kort ansøgning og/eller dit eget cv mrk.SAP til krugersearch@kruger-search.com
Har du evt. spørgsmål, er du velkommen til at ringe tlf. 33 11 33 08 eller sende en mail krugersearch@kruger-search.com