Krüger Search søger en dygtig erfaren Lead Developer  til Sundhed.dk.

 • Du får en vigtig central nøglerolle som teknisk ansvarlig, hvor du får stor medindflydelse og meget varierede opgaver.
 • Du får et tæt samarbejde med et udviklerteam, en tester, en Scrum Master, hvor du er teknisk ansvarlig og Lead Developer i det enkelte udviklingsprojekt.
 • I samarbejde med 2 IT arkitekter og Product Owner deltager du i hele udviklingsforløbet.

Din opgaver som Lead Developer:

 • Du får indflydelse på udviklingsprojekter, som kan være med til at gøre en stor forskel for Sundhed.dk platformen.
 • Du bidrager med IT fagligt velfunderede løsninger med udgangspunkt i user stories.
 • Du medvirker til at løfte kompetencerne i udviklingsafdelingen, hvor du aktivt identificere behov, og udvælger løsninger til kompetenceudvikling.
 • Du løfter dine udviklerkollegaer gennem aktiv sparring og motivation.
 • Du sikre et godt samarbejde mellem udviklingsafdeling og driftsafdelingen, hvor du har en rolle som DevOps.
 • Du deltager aktivt i udviklingen af arkitektur i samarbejde med IT-arkitekterne.
 • Du deltager aktivt i udviklingsprojekterne.
 • Du kvalitetssikre ved at have fokus på processer og kvalitetsstandarder for kode.
 • Du sætter standarder for dokumentation.

Sundhed.dk:

www.Sundhed.dk får løbende tilført store ressourcer og kompetencer, hvilket medvirker til at du kan være med til at udvikle banebrydende og innovative projekter, som kan være med til at gøre en stor forskel for både sundhedspersonale såvel som alle borgere i Danmark.

Udviklingsafdelingen:

 • Udviklingsafdelingen arbejder med de nyeste teknologier, og søger hele tiden at være på forkant med udviklingen.
 • Der er tale om et meget uformelt arbejdsmiljø, hvor der er stor åbenhed og vidensdeling. Der gøres meget for at skabe et godt arbejdsklima.
 • Lederstilen er meget åben, hvor der gives stor frihed under ansvar, og der er stor rummelighed. Der lyttes til IT faglige argumenter i høj grad.

Du tilbydes:

 • Du tilbydes en attraktiv løn med mulighed for ekstra tillæg, samt pension på 16-18% afhængig af overenskomstaftale.
 • Arbejdstid på 37 timer inkl. frokost, flextid, mulighed for at arbejde hjemmefra efter aftale. 5 ugers ferie + omsorgsdage.
 • Store muligheder for videreuddannelse og løbende kompetenceløft.
 • Du får løbende up to date udviklingsværktøjer og pc`er, så du kan være effektiv og motiveret i dit arbejde.
 • Faglige sparring på højt fagligt niveau.
 • Stor frihed under ansvar og stor variation i opgaverne.
 • En række personalegoder.

Personlige kvalifikationer:

 • Selvstændig, samarbejdsevner, engagement, initiativrig, analytisk, grundig, kvalitetsbevidst, systematisk, overblik.

 

Erhvervsmæssige kvalifikationer:

 • 4-8 års erfaring med design af komplekse webbaserede løsninger.
 • Erfaring med Scrum.
 • Dansk på højt forhandlingsniveau.
 • Engelsk omkring forhandlingsniveau.

 

Erfaring eller solid erfaring:

 • C#, WebAPI, Microsoft SQL Server, Team Foundation Server.
 • Web infrastruktur: SiteCore, WCF Services, REST Services.

 

Et plus med erfaring med (Ikke et krav):

 • Web front-end: CSS, JavaScript, Bootstrap, Angular, Ionic.
 • Continuous integration og Continuous delivery
 • Hyper-V, Microservices, RabbitMQ, Consul, Redis
 • Standarder fx OAUTH, OIOSAML, OIOIDWS, DGWS, OCES, NemID, HL7

 

Uddannelsesmæssige kvalifikationer:

 • Datalog, civilingeniør, ingeniør, cand.merc.dat., cand.IT. eller lignende uddannelse.
 • Datamatiker, Datatekniker, datanom og lignende uddannelser kombineret med praktisk erfaring.
 • Solid praktisk erfaring kombineret med relevant videreuddannelse, kurser, certificeringer.

 

 

Geografisk placering:

 • København Ø, tæt på større indfaldsveje samt tog-og busforbindelser.

 

Deadline:

 • Snarest muligt eller efter nærmere aftale.

 

Interesseret i stillingen:

 • Send venligst kun dit cv mrk.LS til krugersearch@kruger-search.com
 • Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til mobil tlf.nr. 40 93 03 99 (Paul Anker Larsen).

 

Vi beder dig venligst ikke send os dit CPR-nummer, eksamens- og kursusbeviser, certificeringer og andre følsomme oplysninger.