Ledningsmester til drift- & vedligeholdelse af fjernvarmenet hos Forsynings-virksomhed søges., BESAT

dec 5, 2022

Krüger Search søger en dygtig & ansvarsbevidst ledningsmester, til en meget attraktiv stilling hos I/S Norfors, som leverer fjernvarme i Nordsjælland, og har fremlagt en meget ambitiøs plan om at udbygge fjernvarmenettet

 • Du får ansvaret for vedligeholdelse af fjernvarmenettet i samarbejde med driftsleder.
 • Du får ansvaret for at udarbejde renoveringsplaner for fjernvarmenettet.
 • Du får en bred kontaktflade til kunder, entreprenører og rådgivere.
 • Du får en meget afvekslende hverdag.
 • Du får en selvstændig stilling med stor handlefrihed.
 • Du får en god Work/Life Balance med stor fleksibilitet.
 • Du kan bidrage positivt til den Grønne Omstilling.

Norfors:

 • Norfors bidrager til den grønne omstilling, herunder udvidelse af fjernvarmenettet.
 • Norfors arbejder frem mod sikring af fremtidens fossilfrie fjernvarme inden 2035.
 • Norfors oplever meget stor interesse for at omlægge til fjernvarme.
 • Norfors er kendetegnet ved stor åbenhed, højt til loftet og med en uformel omgangstone samt et konstruktivt samarbejdsmiljø.
 • Denne åbenhed gælder også i forhold til ledelsen i Norfors.
 • Ledelsen lægger stor vægt på god trivsel for alle medarbejdere herunder en meget god Work/Life balance. Læs venligst videre via link: norfors.dk

Dine opgaver:

 • Ansvarlig for vedligeholdelses af fjernvarmenettet i samarbejde med driftsleder.
 • Planlægge & iværksætte vedligeholdes- & renoveringsopgaver.
 • Besigtige ledningsarbejde.
 • Ansvarlig for ajourføring af ledningsovervågningssystemet.
 • Udarbejdelse og ajourføring af renoveringsplaner.
 • Koordinering mellem kunder, entreprenører & rådgivere, i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver.
 • Sikre, at sikkerhedsregler overholdes.
 • Sikre forebyggende vedligeholdelse.
 • Sikre den nødvendige og opdaterede information vedr. GIS er til stede.
 • Sikre bedst mulige økonomiske resultater inden for ansvarsområdet.
 • Koordinere opgaver i forbindelse med ledningsbrud eller lignende.
 • Forestå den daglige kontakt til entreprenører.
 • Aktiv deltagelse i udvikling af ansvarsområde og komme med input til Norfors vækst.
 • Kunde- og leverandørkontakt vedr. fjernvarmeopgaver.
 • De primære opgaver vil være på kontoret, men der vil være opgaver i marken.

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke inkl. god pension, afhængig af overenskomst og kvalifikationer.
 • Sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring.
 • 37 timer inkl. betalt frokost dvs. 34,5 timer per uge.
 • Flekstid.
 • 5 uger + 5 feriefri dage.
 • En række personalegoder.
 • Tilskud til fitness, til massør efter behov, aktiv personaleforening med fisketure, teaterture mv.
 • Der er adskillige idrætsaktiviteter så som fælles løb, cykling og badminton. Derudover deltager Norfors i firmacykelløb og DHL stafetten.
 • Årligt frivilligt sundhedscheck, hvor der ved samme lejlighed er mulighed for vaccination mod influenza mv.
 • Gode muligheder for videreuddannelse, efter nærmere aftale.
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.

Nærmeste chef.

 • Jobtitel: Fjernvarmechef.
 • Lederstil: Giver stor frihed under ansvar, situationsbestemt ledelse, åben for dialog og sparring.
 • Personlige sider: Positiv, udadvendt, åben, dialogorienteret, engageret, yderst kompetent.

Afdelingen.

 • Meget højt til loftet, god stemning med en åben og ærlig dialog.
 • En uformel tone, meget sparring på kryds og tværs i afdelingen.

 

Dine personlige kvalifikationer:

 • Selvstændig, samarbejdsevner, pro-aktiv, analytisk, overblik, grundig, servicemindet.

Erhvervskvalifikationer:

 • Kendskab til forsyningssektoren.
 • Erfaring med fjernvarme, et plus men intet krav.
 • Erfaring med drift og vedligeholdelse af ledningsnet.
 • Erfaring med planlægnings- & renoveringsprojekter.
 • Erfaring med udbud og kontrahering med entreprenør, et plus men intet krav.
 • Erfaring med at føre tilsyn med arbejdets udførelse.
 • Erfaring med samarbejde med rådgivende ingeniører & entreprenører.
 • Erfaring med kundekontakt, et plus
 • Dansk i skrift og tale på modersmålsniveau.

Dine uddannelseskvalifikationer:

 • Maskinmester, ingeniør eller tilsvarende.
 • VVS-tekniker, installatør eller tilsvarende.
 • Kloakmester eller tilsvarende.
 • Anden teknisk uddannelse kombineret med relevant praktisk erfaring.

I/S Norfors´s geografisk placering:

 • Hørsholm (tættere på store indfaldsveje samt tog- og busforbindelse).

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler løbende ansøgninger.

Tiltrædelse:

 • Snarest muligt eller efter nærmere aftale.
 • Tiltrædelse snarest.

 

Ansøgning:

Seneste indlæg

Udadvendt Pensionskonsulent søges til Pensionsfond.

Krüger Search søger en veluddannet og samarbejdsorienteret Pensions Konsulent, med godt kendskab til BEC IT løsninger, til en alsidig og spændende stilling hos CS Pensionsfond. Du bliver en vigtig del af den daglige drift af pensionsfonden. Du bliver en integreret del...

Energikonsulent til Rådgivende Ingeniørvirksomhed søges., BESAT

Krüger Search søger en udadvendt energikonsulent, til en spændende & udfordrende ledig stilling hos GH Energi & Rådgivning ApS i Birkerød. Du får opgaver indenfor energimærkning, energiforbrug, energiberegning mv. Du får mulighed for selv at styre din...

Veluddannet Direktionsassistent søges til Pensionsfond, BESAT

Krüger Search søger en veluddannet og samarbejdsorienteret Direktionsassistent eller Executive Assistant, til en alsidig og spændende stilling hos CS Pensionsfond. Du bliver bindeled mellem Direktion & Bestyrelse. Du bliver en vigtig del af den daglige drift af...

Compliance Officer søges til Pensionsfond., BESAT

Krüger Search søger en dygtig, engageret og samarbejdsorienteret Compliance Officer, til en attraktiv og spændende stilling hos CS Pensionsfond. Du får ansvaret for Compliance & Risikostyring. Du får store faglige og personlige udviklingsmuligheder i stillingen....

Servicemindet Bogholder.

Krüger Search søger en dygtig, udadvendt & servicemindet bogholder for Norfors I/S. Som bogholder får du stor variation i både opgaver og udfordringer. Du får en række opgaver indenfor fjernevarmeområdet. Du får stor variation og afveksling i dine opgaver. Du får...

Dygtig og stabil IT-Tekniker søges.

Krüger Search søger en udadvendt og servicemindet IT-Tekniker, på vegne af Johannes Fog A/S i Lyngby. Du får mange, interessante & udfordrende opgaver. Drift & support teamet er placeret på Hovedkontoret i Lyngby Drift & Support teamet drifter hele Fogs IT...

Dygtig IT-Arkitekt søges.

Krüger Search søger en dygtig og kreativ IT-Arkitekt eller Senior IT-Arkitekt, til en spændende og udviklende stilling med stor frihed, hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond(EIFO). Du får både arkitektur- & udviklingsopgaver. Du får mulighed for at sikre en...

Dygtig Full-stack Udvikler søges.

Krüger Search søger en dygtig og engageret Full-Stack .net Udvikler, gerne Senior Udvikler, til en spændende stilling med stor frihed, hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Du får en stilling med stor variation og afvekslende udviklingsopgaver Du får...

Front-end Udvikler søges. , BESAT

Krüger Search søger en dygtig og fremsynet Front-end Udvikler til en attraktiv stilling i den meget kompetente IT afdeling hos Brdr. A&O Johansen A/S i Albertslund.   Du får udviklings- henholdsvis nyudviklings-opgaver. Du får en række integrationsopgaver. Du...

Senior C# Udvikler søges til KiAP, Odense, BESAT

Krüger Search søger en dygtig & erfaren Senior C# Udvikler, til en spændende stilling hos KiAP, som er ejet af Regionerne og Praktiserende Lægers Organisation. Du får tunge udviklingsopgaver og kompetent faglig sparring. Du får medansvar for applikationerne i tæt...