Ansvarlig IT-Projektleder tilbydes spændende stilling.

Krüger Search søger en dygtig IT-Projektleder til at tage ansvar for udvalgte & vigtige IT projekter hos Molio, Byggeriets Videnscenter.   

 • Du tilbydes ansvar for spændende IT projekter med brugerne i fokus.
 • Udarbejde, lede, drive & implementere IT-projekter.
 • Du får en selvstændig og ansvarsfuld stilling i en spændende virksomhed.
 • Du tilbydes en god personlig & faglig udviklingsplatform.
 • Du får stor indflydelse på dine arbejdsopgaver & handlefrihed.
 • Du får gode & fagligt dygtige kollegaer.
 • Du tilbydes en stilling i et uformelt miljø med en god omgangstone.
 • Du får en bred intern såvel som ekstern kontaktflade.
 • Du tilbydes god lønpakke, sundhedsforsikring og attraktive personalegoder.

MOLIO:

 • Molio er byggeriets videnscenter, med rødder tilbage til Marshall-hjælpen efter Anden Verdenskrig.
 • Molio er en erhvervsdrivende fond og drives kommercielt.
 • Molio arbejder med digitalisering med det formål at øge produktivitet og bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen i Danmark.
 • Molio udvikler digitale værktøjer, standarder, kurser og fagbøger.
 • Molios produkter og services udvikles og leveres på markedsmæssige vilkår, mens driftsoverskud anvendes til videreudvikling af Molios løsninger til gavn for den danske bygge- og anlægsbranche.
 • I Molio er der dyb respekt for viden, dygtige kollegaer og høj faglighed.
 • Molio støtter medarbejderne og giver bedste muligheder for at dygtiggøre- & udvikle sig.
 • Se venligst yderligere HER

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke efter kvalifikationer.
 • God pension.
 • Sundhedsforsikring.
 • 37 timers arbejdsuge.
 • Telefon, computer & internet.
 • Flekstid. 
 • Meget gode muligheder for videreuddannelse efter nærmere aftale.
 • Meget gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Gode personale forhold og –goder.

Dine opgaver:

 • IT-teknisk implementering af Visma ERP-system.
 • Drive & lede IT projekter.
 • Udarbejde kravspecifikation, lave opfølgning og implementering af IT projekter.
 • Leverandørforhandling & -styring.
 • Digital understøttelse af arbejdsgange.
 • Dialog med bygge- og anlægsbranchens virksomheder og leverandører
 • Præge Molio´s udvikling og deltage aktivt i IT teamet.
 • Have fingeren på pulsen med hensyn til digitale ønsker og behov.
 • Udvikle innovative ideer og konkrete tiltag.

Din nærmeste chef:

 • Kompetent, giver stor frihed under ansvar, meget åben, dialogorienteret, uformel, afbalanceret, empatisk & engageret.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Selvstændig, teamplayer, ansvarsbevidst, dynamisk, struktureret, initiativrig, dialogorienteret, engageret.

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring med og solidt kendskab til ledelse af IT-projekter.
 • Erfaring med ERP implementering, gerne Visma.
 • Erfaring med digitalisering.
 • Erfaring med tværfaglig projektledelse.
 • Erfaring med samarbejde med interne & eksterne leverandører og samarbejdspartnere.
 • Erfaring med at sætte sig ind i nye problematikker.
 • Erfaring med at styre flere projekter ad gangen.
 • Gerne erfaring fra bygge- & anlægsbranchen, men ikke et krav.
 • God forretningsforståelse.
 • God kunde- & brugerforståelse.
 • Professionel kommunikation på dansk, både skriftligt & mundtligt.
 • Dansk på modersmålsniveau.

Uddannelseskvalifikationer:

 • Professionsbachelor i IT/Web, datamatiker eller lign. med relevant erfaring.
 • Cand.IT, Ingeniør, Civilingeniør, Datalog med relevant erfaring.
 • Anden uddannelse med relevant erfaring.
 • Autodidakt med relevant erfaring.
 • Gerne Projektleder certificeret, men ikke et krav.

Geografisk placering:

 • Herlev.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler ansøgninger løbende.

Tiltrædelse:

 • Snarest eller efter nærmere aftale.

 Interesseret i stillingen:

 • Send venligst dit cv Mrk. MP, gerne på dansk gennem linket ANSØGNING – på forhånd tak.
 • Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at skrive til krugersearch@kruger-search.com.

Veluddannet Finance Business Partner tilbydes udfordrende stilling.  

Krüger Search søger en faglig dygtig Finance Business Partner, på vegne af Johannes Fog A/S i Lyngby.

 • Du får udfordringer indenfor regnskab, budgettering, rapportering og analysering.
 • Du får en arbejdsgiver som er blandt de førende i branchen.
 • Du får en god & veldrevet arbejdsplads, som sætter pris på alle medarbejderne.
 • Du får stor variation i opgaverne og stor frihed under ansvar.
 • Du får mulighed for at blive projektleder på større økonomiske projekter.
 • Du får en bred kontaktflade på tværs af organisationen.
 • Du får engagerede og kompetente kollegaer, som du kan sparre med i hverdagen.
 • Du får gode muligheder for videreuddannelse, personlig og faglig udvikling.
 • Du refererer direkte til Økonomidirektøren.
 • Du tilbydes en attraktiv lønpakke efter kvalifikationer.

Johannes Fog A/S:

 • Johannes Fog A/S er en af Danmarks store håndværkergrossister. Se venligst www.johannesfog.dk.
 • Johannes Fog A/S er en meget veldrevet & velanset virksomhed.
 • Johannes Fog A/S sætter en ære i lange ansættelsesforhold.
 • Der bliver foretaget løbende investeringer og udvikling af virksomheden.
 • Virksomheden omsætter for knap 1,5 mia. kr., og har knap 450 medarbejdere.
 • Der er et meget åbent og uformelt arbejdsklima, stor vidensdeling, god korpsånd og en engageret stemning.

Du Tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke efter kvalifikationer.
 • Sundhedsforsikring.
 • 37 timers arbejdsuge.
 • Flekstid, efter nærmere aftale
 • God mulighed for hjemmearbejde, efter nærmere aftale.
 • 5 ugers ferie + 5 feriefridage.
 • Gode muligheder for videreuddannelse, efter nærmere aftale.
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Laptop, ansættelseskort til personaleindkøb med særlig rabat.
 • Sociale aktiviteter.

Dine opgaver er:

 • Projektleder ved større projekter i forretningen (eks. Budgetmodel, RPA, Valuetree etc ).
 • Optimering af processer i Økonomifunktionen.
 • Udarbejdelse af økonomiske analyser og rapporter
 • Opfølgning på bruttoavancer, kalkulationer og diverse analyser i relation hertil.
 • Lageropfølgning.
 • Deltage i udarbejdelse af budget og opfølgning.
 • Deltage ved månedsafslutning & -rapporter.
 • Deltage i udarbejdelse af årsregnskaber.

Din nærmeste chef:

 • Økonomidirektør.
 • Kompetent, åben, uformel, velafbalanceret, positiv, humor, initiativrig.

Afdelingen:

 • Økonomiafdelingen varetager alle opgaver indenfor regnskab, budgettering og rapportering.
 • Økonomiafdelingen indgår som en del af den samlede Økonomi- og Administrationsfunktion, der består af 24 medarbejdere.
 • Du bliver 1 af 2 Finance Business Partnere.
 • Afdelingen har et meget uformelt, dialogorienteret & åbent arbejdsklima.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Analytisk & Kvalitetsbevidst.
 • Struktureret, Servicemindet, Ansvarsbevidst.
 • Engageret, Stabil & Loyal.

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring som økonomisk controller.
 • Erfaring med analyser & rapporter.
 • Erfaring med opfølgning af analyser & rapporter.
 • Erfaring med periode afslutning.
 • Erfaring med udarbejdelse af regnskab.
 • Erfaring med Excel, gerne superbruger.
 • Erfaring med ERP-systemer, gerne M3 eller SAP.
 • Erfaring med Business Intelligence system, gerne VIS.
 • Gerne erfaring med projektledelse, men ikke et krav.
 • Gerne branche erfaring, men ikke et krav.
 • Gerne erfaring fra detail kæde, men ikke et krav.
 • Dansk på forhandlingsniveau.

Uddannelseskvalifikationer:

 • HA, HD, Cand.merc. eller lign.
 • Revisor med relevant erfaring.
 • Anden økonomisk uddannelse og/eller efteruddannelse kombineret med relevant erfaring.

Geografisk placering:

 • Lyngby, tættere på store indfaldsveje samt tog- og busforbindelse.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler ansøgninger løbende.

Tiltrædelse:

 • Snarest eller efter nærmere aftale.

 Interesseret i stillingen:

 • Send venligst dit cv Mrk. BP, gerne på dansk, via linket Ansøgning   
 • Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at skrive til krugersearch@kruger-search.com – på forhånd tak.

Dygtig Digital Konsulent tilbydes attraktiv stilling.

Krüger Search søger en webansvarlig Digital Konsulent med Sitecore erfaring til FOF, som er Danmarks største aftenskole.  

 • Du skal udvikle & optimere samt sikre en stabil & udviklingsorienteret digital platform.
 • Du får ansvaret for FOF.DK.
 • Du ansvaret for at udvikle og implementere nye tiltag.
 • Du får en alsidig hverdag med stor variation i opgaverne.
 • Du bliver ansvarlig for rådgivning af både foreninger & landssekretariat.
 • Du får stor handlefrihed under ansvar.
 • Du får store muligheder for at videreudvikle dine digitale kompetencer.
 • Du får en stærk udviklingsplatform både personligt og fagligt.
 • Du må gerne have solid erfaring med Sitecore og meget gerne certificeret.
 • Du får meget gode muligheder for videreuddannelse, certificeringer mv.
 • Du får et godt, uformelt og åbent arbejdsklima med korte kommandoveje.

FOF:

 • FOF er Danmarks største aftenskole.
 • Der er 30 lokale foreninger, 200 ansatte, 3.000 undervisere og ca. 230.000 kursister.
 • FOF’s landssekretariat er en arbejdsplads med store frihedsgrader og en klar holdning til god work-life balance.
 • FOF’s landssekretariat er en service organisation til 30 skoler, med 12 medarbejdere i sekretariatet.
 • FOF’s motto: Klogere – Sundere – Gladere.
 • FOF er i gang med at udvikle IT-landskabet og den digitale forretning for at kunne levere topprofessionel services, med en stabil og udviklingsorienteret digital platform.

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke efter kvalifikationer.
 • God pension.
 • 7 ugers ferie.
 • 37 timers arbejdsuge.
 • Faste hjemmearbejdsdage.
 • Flekstid. 
 • Meget gode muligheder for videreuddannelse efter nærmere aftale.
 • Meget gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Gode sociale aktiviteter.

Dine opgaver:

 • Udvikling & optimering af FOF.DK
 • Indhold på FOF.DK.
 • Drift af FOF.DK.
 • Rådgivning omkring FOF.DK.
 • Udvikling & optimering af online salg.
 • Digital projektledelse.
 • Undervisning.
 • Kommunikationsopgaver.
 • Leverandørforhandling & -styring.
 • Ansvaret for at fremtidssikre FOF.dk ved at styre, udvikle og opsætte funktioner.
 • Have fingeren på pulsen med hensyn til digitale ønsker og behov.
 • Bidrage til at lede FOF ind i en digital fremtid.
 • Kunne tænke i digitale løsninger og muligheder.
 • Have fokus på tendenser & løsninger, som sikre FOF den rette udvikling.
 • Udvikle innovative ideer og konkrete tiltag.
 • Rådgivning af lokale foreninger & sekretariat.

Din nærmeste chef:

 • Kompetent, giver stor frihed under ansvar, meget åben, dialogorienteret, uformel, afbalanceret, empatisk & engageret.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Selvstændig, teamplayer, grundig og struktureret, ansvarsbevidst, initiativrig, dialogorienteret, engagement.

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring med Sitecore udvikling.  
 • Erfaring med projektledelse.
 • Erfaring med online salg.
 • Gerne erfaring med leverandørforhandling & -styring, ikke et krav.
 • Gerne erfaring fra politisk eller frivillig organisation/forening, ikke et krav.
 • Gerne Sitecore certificeret, ikke et krav.
 • Erfaring med CMS.
 • Erfaring med professionel kommunikation.
 • Forståelse for webløsninger, gerne avancerede webløsninger.
 • God digital forståelse og interesse.
 • Forretningsforståelse.
 • Dansk på modersmålsniveau.

Uddannelseskvalifikationer:

 • HA, HD, Cand.merc. eller lignende med relevant erfaring.
 • Professionsbachelor i IT/Web, datamatiker eller lign. med relevant erfaring.
 • Cand.IT, Ingeniør, Civilingeniør, Datalog med relevant erfaring.
 • HHX, Akademiøkonom eller lign. med relevant erfaring.
 • Anden uddannelse med praktisk digitaliseringserfaring.
 • Autodidakt med praktisk digitaliseringserfaring.

Geografisk placering:

 • København K.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler ansøgninger løbende.

Tiltrædelse:

 • Snarest eller efter nærmere aftale.

 Interesseret i stillingen:

IT-Teknisk Digitaliseringschef tilbydes attraktiv stilling.

Krüger Search søger en Digitaliseringschef med god teknisk indsigt & erfaring, som kan stå i spidsen for den digitale transformation hos FOF, Danmarks største aftenskole.  

 • Du får ansvaret for hele den digitale transformation.
 • Du får ansvaret for at udvikle og implementere en ambitiøs digital strategi.
 • Du får en alsidig hverdag med stor variation i opgaverne.
 • Du bliver ansvarlig for rådgivning af både foreninger & landssekretariat.
 • Du får stor handlefrihed.
 • Du får store muligheder for at videreudvikle dine digitale kompetencer.
 • Du får en stærk udviklingsplatform både personligt og fagligt.
 • Du får meget gode muligheder for videreuddannelse, certificeringer mv.
 • Du får et godt, uformelt og åbent arbejdsklima med korte kommandoveje.

FOF:

 • FOF er Danmarks største aftenskole.
 • Der er 30 lokale foreninger, 200 ansatte, 3.000 undervisere og ca. 230.000 kursister.
 • FOF’s landssekretariat er en arbejdsplads med store frihedsgrader og en klar holdning til god work-life balance.
 • FOF’s landssekretariat er en service organisation til 30 skoler, med 12 medarbejdere i sekretariatet.
 • FOF’s motto: Klogere – Sundere – Gladere.
 • FOF er i gang med at udvikle IT-landskabet og den digitale forretning for at kunne levere topprofessionel services, med en stabil og udviklingsorienteret digital platform.

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke efter kvalifikationer.
 • God pension.
 • 7 ugers ferie.
 • 37 timers arbejdsuge.
 • Faste hjemmearbejdsdage.
 • Flekstid. 
 • Meget gode muligheder for videreuddannelse efter nærmere aftale.
 • Meget gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Gode sociale aktiviteter.

Dine opgaver:

 • Udvikling & implementering af digital strategi.
 • Brobygger mellem forretningen & IT.
 • Digital projektledelse.
 • Online markesføring & salg.
 • Økonomi- & budget ansvarlig.
 • Leverandørforhandling & -styring.
 • Ansvaret for at fremtidssikre FOF.dk ved at styre, udvikle og opsætte funktioner.
 • Have fingeren på pulsen med hensyn til digitale ønsker og behov.
 • Kunne tænke i digitale løsninger og muligheder.
 • Udvikle innovative ideer og konkrete tiltag.
 • Rådgivning af lokale foreninger & sekretariat.

Din nærmeste chef:

 • Sekretariatsleder.
 • Kompetent, giver stor frihed under ansvar, meget åben, dialogorienteret, uformel, afbalanceret, empatisk & engageret.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Selvstændig, teamplayer, ansvarsbevidst, initiativrig, dialogorienteret, engagement.

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring med udvikling & implementering af strategi.
 • Teknisk indsigt & erfaring.
 • Erfaring med projektledelse.
 • Erfaring med online markedsføring.
 • Erfaring med online salg.
 • Erfaring med IT forretningsudvikling.
 • Gerne erfaring med leverandørforhandling & -styring, ikke et krav.
 • Gerne erfaring som økonomi & budget ansvarlig, ikke et krav.
 • Gerne erfaring fra politisk eller frivillig organisation/forening, ikke et krav.
 • Erfaring med CMS.
 • Gerne Sitecore certificeret.
 • Forståelse for webløsninger, gerne avancerede webløsninger.
 • God digital forståelse og interesse.
 • Forretningsforståelse.
 • Dansk på modersmålsniveau.

Uddannelseskvalifikationer:

 • Professionsbachelor i IT/Web, datamatiker eller lign. med relevant erfaring.
 • Ingeniør, Civilingeniør, Datalog med relevant erfaring.
 • Anden teknisk uddannelse med praktisk digitaliseringserfaring.
 • Autodidakt med praktisk teknisk digitaliseringserfaring.

Geografisk placering:

 • København K.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler ansøgninger løbende.

Tiltrædelse:

 • Snarest eller efter nærmere aftale.

 Interesseret i stillingen:

Dygtig & Erfaren Afdelingschef til Ambitiøs Forsynings-virksomhed søges.  

Krüger Search søger en kompetent Leder til IT SRO afdelingen hos HOFOR, som forsyner mere end 1 million mennesker dagligt.

 • Du får ledelsen af 30 dygtige specialister med reference til IT Koncern Chefen.
 • Specialisterne arbejder med komplekse og udfordrende udviklingsopgaver inden for SRO (styring, regulering og overvågning) af tekniske anlæg.
 • Du bliver en del af et dynamisk og engageret lederteam og en del af IT ledelsen.
 • Du skal sikre god trivsel gennem god ledelse – en Handlingens Leder.
 • Der er meget sparring og vidensdeling i afdelingen, som ligeledes tilbyder et godt arbejdsmiljø.  
 • Du får en række meget spændende, udfordrende og varierede opgaver. 
 • Du får stor frihed under ansvar, og en meget god Work/Life Balance.
 • Du får tilbudt en attraktiv lønpakke efter kvalifikationer, 6 ugers ferie og sundheds-forsikring.                 

Hofor A/S:

 • HOFOR har stort fokus på personlig og faglig udvikling. Der afholdes årlige udviklingssamtaler hvor der tales om trivsel, forventninger, udvikling og fremtiden, for at sikre medarbejderens potentiale & kompetencer udvikles og anvendes bedst muligt.
 • HOFOR har fokus på at sikre, der er overensstemmelse mellem arbejdsopgaver og medarbejdernes kompetencer, som løbende udvikles.
 • HOFOR lægger stor vægt på god trivsel for alle medarbejdere herunder en meget god Work/Life balance.
 • HOFOR er en forsyningsvirksomhed med fokus på bæredygtighed, klima- & miljørigtige forsyningsløsninger.
 • HOFOR arbejder med rent vand, spildevand, fjernvarme, bygas, fjernkølig & vindenergi.
 • HOFOR består af ca. 1500 dygtige medarbejder og omsætter for cirka 5 mia.kr. Se venligst www.hofor.dk

Ansvarsområder er bl.a:

 • Sikre kvalitetsorienterede SRO-løsninger til koncernens anlægsprojekter.
 • Sikre hele SRO-udviklingsprocessen fra projekt-ide, via projektering og udvikling til test og implementering.
 • Sikre udvikling af produktionstekniske løsninger, der understøtter HOFORs forskellige forsyninger.
 • Sikre, at afdelingen bidrager til samarbejde på tværs af IT området og af HOFOR.
 • Sikre en god kommunikation og samarbejde med en bred vifte af interne og eksterne interessenter, herunder interne kunder, leverandører, ledelse og kollegaer.
 • Være medansvarlig for at udvikle områdets strategi.
 • Omsætte HOFORs strategi til konkrete mål for afdelingen.
 • Sikre overblik over afdelingens mål, resultater og økonomi.
 • Sikre god trivsel gennem god ledelse.
 • Ansvarlig for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i afdelingen.
 • Arbejde helhedsorienteret ud fra præmissen, at HOFOR er én virksomhed.

Afdelingen:

 • Afdelingen består af 2 teams og 1 sektion.
 • Team IT SRO Spild, som har egen teamleder.
 • Sektion IT SRO Fjernvarme & Vand, som har egen sektionsleder.
 • Afdelingschefen har direkte ledelse af Team Netværk & Design.
 • Ca. 30 dygtige specialister i alt.
 • Arbejdsklima:  Professionelt arbejdsmiljø med høj faglighed, sparring og gode kollegaer, hvor der er plads til humor og personlig udvikling.
 • Deltager i IT ledelsen bestående af 8 chefer/ledere udover Koncern IT chefen.
 • Styregruppemedlem ift. at gennemføre aktiviteter som understøtter NIS2 compliance.
 • Der er ca. 80 medarbejder på IT området.

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke inkl. pension, afhængig af individuelle kvalifikationer.
 • Sundhedsforsikring.
 • Fuldtid, Inklusiv betalt frokost.
 • Flekstid og hjemmearbejdsplads, efter nærmere aftale.
 • 5 uger + 5 feriefridage, 2 omsorgsdage per barn under 7 år.
 • Bredbånd/Laptop/Mobil.
 • Fordelagtig kantineordning, Parkering og meget gode Personalegoder, bl.a. DSB kort og rabataftaler.  
 • Aktiv personaleforening bl.a. biograf, cirkus, foredrag mv.
 • Meget gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Gode & naturlige lederevner og handlingens leder.
 • Ansvarsbevidst og engageret
 • Gode kommunikative evner.
 • Gode samarbejdsevner.
 • God netværker.
 • God empati og situationsfornemmelse.
 • Løsnings- og dialogorienteret.
 • Afbalanceret og konstruktiv.
 • Gode motivator- og mentorevner.

Erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring med ledelse og gode lederevner.
 • Erfaring med ledelse i et teknisk miljø.
 • Erfaring med at skabe resultater gennem ledelse.
 • Meget gerne erfaring med OT-løsninger, OT- teknologier og OT-sikkerhed herunder SCADA, PLC, OPC, Modbus etc. et stort plus, men ikke et krav.
 • Gerne erfaring fra forsyningsbranchen, et stort plus, men ikke et krav.
 • Gerne kendskab til den kommende NIS 2 lovgivning, et plus, men ikke et krav
 • God forretningsforståelse.
 • God kundeforståelse.
 • Erfaring med tværgående samarbejde, både internt og eksternt.
 • Erfaring med at optimere processer.
 • Dansk i skrift og tale på professionelt forhandlingsniveau.

Dine uddannelseskvalifikationer:

 • Teknisk uddannelse: Automationsteknolog, Maskinmester, Ingeniør, Civilingeniør, Cand.techn.soc. eller lignende kombineret med relevant praktisk erfaring.
 • Kommerciel uddannelse: HA, Cand.merc., HD eller lignende kombineret med relevant praktisk erfaring.

HOFOR A/S geografisk placering:

 • Amager, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S (Vejlandshus), tættere på store indfaldsveje samt tog- og busforbindelse.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest.
 • Vi behandler løbende ansøgninger.

Tiltrædelse:

 • Efter nærmere aftale.

Ansøgning: