Udadvendt Pensionskonsulent søges til Pensionsfond.

Krüger Search søger en veluddannet og samarbejdsorienteret Pensions Konsulent, med godt kendskab til BEC IT løsninger, til en alsidig og spændende stilling hos CS Pensionsfond.

 • Du bliver en vigtig del af den daglige drift af pensionsfonden.
 • Du bliver en integreret del af en mindre organisation, hvor man hjælper hinanden og hvor den faglige stolthed er i højsædet.
 • Du får et godt arbejdsklima, uformel tone, og et helt særligt fællesskab.
 • Du bliver en del af administrationen af forhenværende- & nuværende soldaters pensioner.
 • Din primære opgave bliver at rådgive & servicere fondens medlemmer.
 • Du tilbydes ligeledes Direktionsassistent opgaver, hvis du ønsker.
 • Du forventes at have indgående kendskab til BEC IT løsninger.
 • Du får stor frihed under ansvar.
 • Du får gode & velordnede løn- & personale forhold.

CS Pensionsfond:

 • CS Pensionsfond administrerer pensioner for ca. 20.500 medlemmer, som alle er nuværende eller tidligere ansatte i Forsvaret.
 • CS vægter at servicere deres medlemmer bedst muligt, og ser det som faglig stolthed.
 • CS brænder for at optimere medlemmernes pensionsordninger.
 • CS Pensionsfond består af Fondschef, Souschef, Compliance Officer og 4 dygtige medarbejdere. Læs venligst mere på CS Pensionsfond

Du tilbydes:

 • Attraktiv lønpakke inkl. god pension, efter kvalifikationer.
 • Arbejdstid på 37 timer + frokost.
 • 6 ugers ferie.
 • Kantineordning.
 • Bredbånd/fibernet, mobil, laptop.
 • Gode muligheder for at arbejde hjemmefra, efter nærmere aftale.
 • Gode muligheder for videreuddannelse, efter nærmere aftale.
 • Stærk udviklingsplatform, både personligt og fagligt.
 • Stor frihed under ansvar.
 • God Work/Life balance.
 • Indkøringsprogram til stillingen.

Dine Personlige kvalifikationer:

 • Struktureret og velovervejet, med et godt overblik.
 • God til at lytte & forstå.
 • Ansvarsbevidst, ærlig & redelig.
 • Åben, venlig og samarbejdsorienteret.
 • Servicemindet og ”Det-Klare-Jeg” attitude.

Dine Erhvervsmæssige kvalifikationer:

 • Erfaring med pensionsrådgivning.
 • Erfaring med rådgivning af livsforsikringskunder.
 • Erfaring fra pengeinstitut.
 • Erfaring med BEC IT løsninger.
 • Gerne erfaring med udarbejdelse af analyser & rapporter.
 • Gerne erfaring med finansielle vurderinger.
 • Gerne erfaring med Excel & Powerpoint.
 • Gerne erfaring fra tilsvarende stilling.
 • Erfaring med professionel skriftlig kommunikation.
 • Gode mundtlige kommunikationsevner.

Dine Uddannelsesmæssige Kvalifikationer:

 • Uddannelse fra Forsikringsakademiet.
 • Uddannelse fra Bank/Pengeinstitut.
 • Videregående økonomisk/finansiel uddannelse med relevante kurser/erfaring.
 • Anden lignede uddannelse med relevante kurser/erfaring.

Geografisk placering:

 • Kontoret ligger centralt placeret ved Islands Brygge tæt på havn og byens puls.
 • Gode muligheder for offentlig transport, tættere på metro og bus, og mulighed for parkering ved bygningen.

Ansøgningsfrist:

Tiltrædelse:

 •  Snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Interesseret i stilling:

 • Send os venligst dit CV mrk. A via https://kruger-search.com/ansogning/
 • Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe 40 93 03 99 eller skrive til: krugersearch@kruger-search.com.

Energikonsulent til Rådgivende Ingeniørvirksomhed søges., BESAT

Krüger Search søger en udadvendt energikonsulent, til en spændende & udfordrende ledig stilling hos GH Energi & Rådgivning ApS i Birkerød.

 • Du får opgaver indenfor energimærkning, energiforbrug, energiberegning mv.
 • Du får mulighed for selv at styre din arbejdsdag og opgaver.
 • Du får mulighed for at følge dine opgaver hele vejen og se resultatet af din indsats.
 • Du får mulighed for at sikre størst mulig energibesparelse for dine kunder.
 • Du får intern sparring på højt fagligt niveau.
 • Du får en alsidig hverdag med god variation i opgaverne.
 • Du får stor handlefrihed og en stor kontaktflade.
 • Du får store muligheder for at videreudvikle dine kompetencer.
 • Du får et godt, uformelt og åbent arbejdsklima.
 • Du får en grundig introduktion til jobbet.
 • Du får en dialogorienteret, konstruktiv og kompetent chef.

GH Energi & Rådgivning ApS:

 • GH Energi & Rådgivning Aps er en førende rådgivende ingeniørvirksomhed med mere end 25 års erfaring i branchen.
 • Virksomheden beskæftiger sig med en lang række opgaver inden for energiforbrug i bygninger, tekniske installationer, indeklima, ventilation, energimærkning, varmeanlæg, renovering og tilsyn med byggeri.
 • Virksomheden støtter FN’s verdensmål og folketingets ambitiøse målsætning om reduktion af drivhusgasser, som er med til at drive en dagsorden hen imod energirigtige bygninger.
 • GH Energi & Rådgivning Aps bidrager, ved at bruge vores ekspertise og viden til at sikre størst mulig energibesparelse og de bedste løsninger for vores kunder.
 • Læs venligst: www.gh-energi.dk
 • En veldrevet virksomhed.

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke efter kvalifikationer.
 • 37 timers arbejdsuge.
 • 6 ugers ferie.
 • Fri telefon & Laptop.
 • Kantineordning.
 • Faglig sparring på højt niveau.
 • Gode muligheder for videreuddannelse efter nærmere aftale.
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Kørsel i egen bil, afregnes efter statens takster.

Dine opgaver:

 • Energimærkning.
 • Energiberegning & energiforbrug.
 • Rådgivning af kunder.
 • Kundekontakt og kundemøder.
 • Sikre kunder den bedste energiløsning.
 • Rapportudarbejdelse.

Din nærmeste chef:

 • Kompetent, giver stor frihed under ansvar, dialogorienteret, engageret.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Selvstændig, samarbejdsevner, ansvarsbevidst, engageret.
 • Kundemindet & serviceorienteret.

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Forståelse for varme, ventilation og klimaskærm.
 • Erfaring med energimærkning.
 • Erfaring med energibesparelser.
 • Erfaring med rådgivning inden for byggebranchen.
 • Dansk på forhandlingsniveau i skrift og tale.

Uddannelseskvalifikationer:

 • Relevant teknisk uddannelse.
 • Energikonsulent, EMO 1.
 • Gerne Energikonsulent, EMO 2.
 • Kørekort til personbil.

Geografisk placering:

 • Birkerød, tættere på store indfaldsveje samt offentlig transport.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler ansøgninger løbende.

Tiltrædelse:

 • Snarest eller efter nærmere aftale.

Interesseret i stillingen:

 • Send gerne dit cv Mrk. EL gennem ANSØGNING
 • eller direkte til krugersearch@kruger-search.com
 • Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at skrive til krugersearch@kruger-search.com eller ringe 40 93 03 99.

Veluddannet Direktionsassistent søges til Pensionsfond, BESAT

Krüger Search søger en veluddannet og samarbejdsorienteret Direktionsassistent eller Executive Assistant, til en alsidig og spændende stilling hos CS Pensionsfond.

 • Du bliver bindeled mellem Direktion & Bestyrelse.
 • Du bliver en vigtig del af den daglige drift af pensionsfonden.
 • Du deltager i udarbejdelsen & fastlæggelsen af arbejdsprocesser.
 • Du deltager i udarbejdelse af analyser og forecasts.
 • Du bliver en integreret del af en mindre organisation, hvor man hjælper hinanden og hvor den faglige stolthed er i højsædet.
 • Du får et godt arbejdsklima, uformel tone, og et helt særligt fællesskab.
 • Du bliver en del af administrationen af forhenværende- & nuværende soldaters pensioner.
 • Du får stor frihed under ansvar.
 • Du får gode & velordnede løn- & personale forhold.

CS Pensionsfond:

 • CS Pensionsfond administrerer pensioner for ca. 20.500 medlemmer, som alle er nuværende eller tidligere ansatte i Forsvaret.
 • CS vægter at servicere deres medlemmer bedst muligt, og ser det som faglig stolthed.
 • CS brænder for at optimere medlemmernes pensionsordninger.
 • CS Pensionsfond består af fondschef, souschef og 4 dygtige medarbejdere. Læs venligst mere på www.cs.dk

Du tilbydes:

 • Attraktiv lønpakke inkl. god pension, efter kvalifikationer.
 • Arbejdstid på 37 timer + frokost.
 • 6 ugers ferie.
 • Kantineordning.
 • Bredbånd/fibernet, mobil, laptop.
 • Avis efter eget valg.
 • Gode muligheder for at arbejde hjemmefra, efter nærmere aftale.
 • Gode muligheder for videreuddannelse, efter nærmere aftale.
 • Stærk udviklingsplatform, både personligt og fagligt.
 • Stor frihed under ansvar.
 • God Work/Life balance.
 • Indkøringsprogram til stillingen.

Dine Arbejdsopgaver:

 • Ansvarlig for mødemateriale & -referat.
 • Sikre gode, sunde og effektive arbejdsmetoder også digitale.
 • Udarbejdelse af analyser og rapporter.
 • Udarbejdelse af statistisk materiale & forecasts.
 • Sikre den rette & nødvendige rapportering.
 • Udarbejde & fastlægge arbejdsprocesser & -beskrivelser.
 • Deltage i driften af Pensionsfonden.
 • Forberedelse af Direktions- & Bestyrelsesmøder.
 • Deltage i fastlæggelsen af bl.a. risikofunktioner.
 • Selvstændige ad-hoc opgaver.
 • Følge den generelle udvikling af regler & lovgivning på pensionsområdet.
 • Følge den generelle udvikling på de regulerede finansielle markeder.
 • Sikre et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere, for kontinuerlig og sikker drift.

Din Nærmeste Chef.

 • Fondschef.
 • Tillids- og samtalebaseret, frihed under ansvar.
 • Kompetent, afbalanceret, rolig, lyttende, samarbejdsorienteret.

Dine Personlige kvalifikationer:

 • Struktureret og velovervejet, med et godt overblik.
 • Ansvarsbevidst, ærlig & redelig.
 • Åben, venlig og samarbejdsorienteret.
 • Servicemindet og ”can-do-attitude”

Dine Erhvervsmæssige kvalifikationer:

 • Erfaring med indsamling & udarbejdelse af mødemateriale & referatskrivning.
 • Erfaring med arbejdsprocesser og beskrivelser.
 • Erfaring med udarbejdelse af analyser & rapporter.
 • Erfaring med vurdering af analyser & rapporter, gerne finansielle.
 • Erfaring med Excel & Powerpoint.
 • Gerne erfaring fra tilsvarende stilling.
 • Erfaring med professionel skriftlig kommunikation.
 • Gode mundtlige kommunikations evner.

Dine Uddannelsesmæssige Kvalifikationer:

 • Videregående akademisk uddannelse med relevant erfaring.
 • Videregående økonomisk/finansiel uddannelse med relevant erfaring.
 • Professionsbachelor, gerne økonomi/merkantil med relevant erfaring.
 • Juridisk Assistent med relevant erfaring.
 • Advokatsekretær med relevant efteruddannelse/kurser.
 • Anden lignede uddannelse med relevant erfaring.

Geografisk placering:

 • Kontoret ligger centralt placeret ved Islands Brygge tæt på havn og byens puls.
 • Gode muligheder for offentlig transport, tættere på metro og bus, og mulighed for parkering ved bygningen.

Ansøgningsfrist:

Tiltrædelse:

 •  Snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Interesseret i stilling:

Compliance Officer søges til Pensionsfond., BESAT

Krüger Search søger en dygtig, engageret og samarbejdsorienteret Compliance Officer, til en attraktiv og spændende stilling hos CS Pensionsfond.

 • Du får ansvaret for Compliance & Risikostyring.
 • Du får store faglige og personlige udviklingsmuligheder i stillingen.
 • Du bliver en vigtig del af en mindre organisation, hvor man hjælper hinanden og hvor den faglige stolthed er i højsædet.
 • Du får et godt arbejdsklima, uformel tone, og et helt særligt fællesskab.
 • Du bliver en del af administrationen af forhenværende- & nuværende soldaters pensioner.
 • Du får stor frihed under ansvar.
 • Du får meget gode løn- & personale forhold.

CS Pensionsfond:

 • CS Pensionsfond administrerer pensioner for ca. 20.500 medlemmer, som alle er nuværende eller tidligere ansatte i Forsvaret.
 • CS vægter at servicere deres medlemmer bedst muligt, og ser det som faglig stolthed.
 • CS  brænder for at optimere medlemmernes pensionsordninger.
 • CS Pensionsfond består af direktør, souschef og 4 dygtige medarbejdere. Læs venligst mere på www.cs.dk

Du tilbydes:

 • Attraktiv lønpakke inkl. god pension, efter kvalifikationer.
 • Arbejdstid på 37 timer + frokost.
 • 6 ugers ferie.
 • Kantineordning.
 • Bredbånd/fibernet, mobil, laptop.
 • Avis efter eget valg.
 • Gode muligheder for at arbejde hjemmefra, efter nærmere aftale.
 • Gode muligheder for videreuddannelse, efter nærmere aftale.
 • Stærk udviklingsplatform, både personligt og fagligt.
 • Stor frihed under ansvar.
 • God Work/Life balance.
 • Indkøringsprogram til stillingen.

Dine Arbejdsopgaver:

 • Ansvarlig for compliance.
 • Ansvarlig for strategi og risikostyring.
 • Rapporteringansvarlig.
 • Udarbejdelse og implementere forretningsgange og processer.
 • Udarbejdelse og implementere planer og strategier.
 • Udarbejdelse af relevante dokumenter.
 • Overvåge og vurdere nuværende og kommende lovgivning.
 • Rådgive ledelsen og bestyrelsen.
 • Følge udvikling af regler og lovgivningen på pensionsområdet.
 • Sikre gode, effektive og digitale metoder i driften og den fremtidige udvikling.
 • Følge udviklingen på de regulerede finansielle markeder og identificere væsentlige risici.
 • Gennemføre løbende risikovurderinger og kontroller.
 • Udarbejdelse af månedlige forecasts og øvrige rapporteringer.
 • Have et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere, for kontinuerlig og sikker drift.

Din Nærmeste Chef.

 • Fondschef.
 • Tillids- og samtalebaseret, frihed under ansvar.
 • Kompetent, afbalanceret, rolig, lyttende, samarbejdsorienteret.

Dine Personlige kvalifikationer:

 • Stærke analytiske evner.
 • Løsningsorienteret, engageret, ansvarsbevidst, ærlig & redelig.
 • Selvstændig, teamplayer, detaljeorienteret, grundig, overblik,

Dine Erhvervsmæssige kvalifikationer:

 • Professionel erfaring med Compliance fra finansinstitution og/eller pensionsselskab.
 • Solid forståelse samt erfaring med risikostyring, processer, FSA dialog/indberetning.
 • Erfaring med udarbejdelse af analyser og vurderinger med tilhørende rapportering.
 • Erfaring med rådgivning af ledelse og/eller bestyrelse.
 • Stærke kommunikative evner i skrift og tale.
 • Dansk i skrift og tale på modersmålsniveau

Dine Uddannelsesmæssige Kvalifikationer:

 • HA jur. eller cand.merc.jur. med relevant erfaring.
 • Cand.jur. med relevant erfaring
 • Videregående økonomisk/finansiel uddannelse, gerne på kandidatniveau med relevant erfaring.
 • Eventuelt anden lignede uddannelse med relevant erfaring.

Geografisk placering:

 • Kontoret ligger centralt placeret ved Islands Brygge tæt på havn og byens puls.
 • Gode muligheder for offentlig transport, tættere på metro og bus, og mulighed for parkering ved bygningen.

Ansøgningsfrist:

Tiltrædelse:

 •  Snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Interesseret i stilling:

Servicemindet Bogholder.

Krüger Search søger en dygtig, udadvendt & servicemindet bogholder for Norfors I/S.

Som bogholder får du stor variation i både opgaver og udfordringer.

 • Du får en række opgaver indenfor fjernevarmeområdet.
 • Du får stor variation og afveksling i dine opgaver.
 • Du får gode, hjælpsomme og engagerede kollegaer.
 • Du får kundekontakt i form af fjernvarmekunder.
 • Du får en god løn, stor pension, sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring.
 • Du får en meget god Work/Life Balance.
 • Du får gode muligheder for videreuddannelse og faglig udvikling.
 • Du får et godt og åbent arbejdsklima med en god teamånd.

Norfors I/S:

 • Norfors er kendetegnet ved stor åbenhed med højt til loftet. Der er en uformel omgangstone.
 • Norfors har en flad organisationsstruktur med korte kommandoveje.
 • Altid nærværende ledelse.
 • Ledelsen lægger stor vægt på høj trivsel for alle medarbejdere. Læs venligst www.norfors.dk

Du tilbydes:

 • En god lønpakke inkl. stor pension, afhængig af overenskomst og kvalifikationer.
 • 37 timers arbejdsuge inkl. betalt frokost dvs. 34,5 timer per uge.
 • Flextid 7.00-9.00 og 15.00-17.00, fredag kl.12.00-14.00
 • 6 ugers ferie.
 • Sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring.
 • Tilskud til fitness, tilskud til massør efter behov, aktiv personaleforening med fisketure, teaterture mv.
 • Der er adskillige idrætsaktiviteter så som fælles løb, cykling og badminton.

      Norfors deltager i firmacykelløb og DHL stafetten.

 • Årligt frivilligt sundhedscheck, hvor der ved samme lejlighed er mulighed for vaccination mod influenza mv.
 • Gode muligheder for videreuddannelse efter nærmere aftale.
 • Gode faglige udviklingsmuligheder.

Dine opgaver er:

 • Bogholderi.
 • Månedlig/kvartalsmæssig fakturering af fjernvarmekunder.
 • Årskørsel.
 • Afkølingsbreve og forbrugsopfølgning.
 • Ajourføring af BBR. 
 • Oprettelse af nye kunder i FOF, inkl. leveringsaftaler.
 • Håndtering af til- & fraflyttere inkl. opgørelse af flytteregnskab.
 • Daglig kundebetjening og besvarelse af div. afregningsspørgsmål.
 • Kvartalsvis opfølgning på manglende betalinger og forberedelse af lukninger.
 • Koordinering af investeringsansøgninger.
 • Yde assistance til controller for anmeldelser til myndigheder (budget/priseftervisning) – i samarbejde med økonomiafdelingen.
 • Lejlighedsvis yde assistance til controller med businesscases til bestyrelsen.

Nærmeste chef.

 • Administrations- & Økonomichef, medlem af direktionen.
 • Lederstil: Giver stor frihed under ansvar, situationsbestemt ledelse.
 • Personlige sider: Positiv, udadvendt, åben, dialogorienteret, engageret, meget kompetent.

Adm- og økonomiafdelingen:

 • Består af et controllerteam og et bogholderiteam inkl. en bogholderiteam leder.
 • 12 medarbejdere.
 • God stemning og god & uformel tone med højt til loftet.
 • God sparring & vidensdeling.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Selvstændig, teamplayer, ansvarsbevidst, servicemindet.
 • Struktureret & grundig.

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring med bogholderi og afstemning.
 • Erfaring med FOF system (Finans og Forbrug).
 • Erfaring med et økonomistyringssystem.
 • Erfaring med kundehåndtering/kundeservice
 • Erfaring med håndtering af kreditor.
 • Word, gerne superbrugerniveau.
 • Excel, gerne superbrugerniveau.
 • Dansk i skrift og tale på højt forhandlingsniveau

Uddannelseskvalifikationer:

 • Kontoruddannet med bogholderierfaring.
 • Merkonom/akademimerkonom i regnskab eller tilsvarende.
 • Anden uddannelse og/eller efteruddannelse kombineret med praktisk bogholderierfaring.

Geografisk placering:

 • Hørsholm, tættere på store indfaldsveje samt tog- og busforbindelse.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler ansøgninger løbende.

Tiltrædelse:

 • Snarest eller efter nærmere aftale.

 Interesseret i stillingen:

Dygtig og stabil IT-Tekniker søges.

Krüger Search søger en udadvendt og servicemindet IT-Tekniker, på vegne af Johannes Fog A/S i Lyngby.

 • Du får mange, interessante & udfordrende opgaver.
 • Drift & support teamet er placeret på Hovedkontoret i Lyngby
 • Drift & Support teamet drifter hele Fogs IT miljø, i alle 9 forretninger.
 • Du får en stor kontaktflade og stor variation i opgaverne.
 • Du får engagerede og kompetente kollegaer, som du kan sparre med i hverdagen.
 • Du får gode muligheder for videreuddannelse, personlig og faglig udvikling.
 • Du får en positiv, dialogorienteret, kompetent og vellidt chef, som giver stor frihed under ansvar.
 • Du får en god & veldrevet arbejdsplads, som sætter pris på alle medarbejdere.
 • IT afdeling byder på godt samarbejde og arbejdsmiljø.
 • Medarbejderne tilskyndes til at blive i virksomheden i mange år.

Johannes Fog A/S:

 • Johannes Fog A/S er en af Danmarks store håndværkergrossister. Se venligst johannesfog.dk.
 • Johannes Fog A/S er en meget veldrevet & velanset virksomhed.
 • Johannes Fog A/S sætter en ære i lange ansættelsesforhold.
 • Der bliver løbende investeret i IT og digitalisering, og i effektivisering af processerne.
 • Virksomheden omsætter for knap 1,5 mia. kr., og har knap 450 medarbejdere.
 • Der er et meget åbent og uformelt arbejdsklima, stor vidensdeling, god korpsånd og en engageret stemning.

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke efter kvalifikationer.
 • Sundhedsforsikring.
 • Fuldtid, 37 timers arbejdsuge.
 • Flekstid efter nærmere aftale
 • God mulighed for hjemmearbejde, efter nærmere aftale.
 • 5 ugers ferie + 5 feriefridage.
 • Gode muligheder for videreuddannelse, efter nærmere aftale.
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Mobil, Laptop, internet, ansættelseskort til personaleindkøb med særlig rabat.
 • Sociale aktiviteter.
 • Der flyttes ind i helt nyt hovedkontor i Lyngby senere i år.

Dine opgaver er:

 • IT-Drift i hele virksomheden og alle 10 forretninger.
 • IT-Support i hele virksomheden og alle 10 forretninger.
 • Tekniske projekter iht. videreudvikling af infrastrukturen.
 • Sikre en høj kvalitet i oplevelsen af IT i hele virksomheden.
 • Sikre videreudvikling af hele IT-miljøet.
 • Sikre onsite support af forretningerne, hvis nødvendigt.
 • Hver 3. weekend telefonvagt i forretningernes åbningstider.
 • Deltagelse i IT-afdelingsmøder.

Din nærmeste chef:

 • IT-chef.
 • Kompetent, gode lederevner, giver stor frihed under ansvar, åben, uformel, velafbalanceret, positiv, humor, initiativrig.

IT-afdelingen:

 • IT-afdelingen består at 11 medarbejdere.
 • Meget uformelt, dialogorienteret, åbent og dynamisk miljø med plads til alle.
 • Stor vidensdeling og engagement.
 • Korte kommandoveje.
 • Der samarbejdes meget på kryds og tværs i IT-afdelingen.
 • Tæt samarbejde med hele virksomheden.
 • Medarbejdertilfredshedsmåling i afdelingen viser meget tilfredse medarbejdere, fagligt, samarbejdsmæssigt såvel som med nærmeste chef.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Ansvarsbevidst, stabil, positiv, servicemindet, struktureret, grundig, overblik.
 • Selvstændig og teamplayer.

Dine erhvervskvalifikationer må gerne indeholde en del af følgende:

 • Erfaring med IT- Drift.
 • Erfaring med IT-Support.
 • IT teknisk kompetent.
 • Erfaring med Windows Server i et VMware miljø.
 • Gerne erfaring med IT-sikkerhed, men ikke et krav..
 • Erfaring med Netværk.
 • Gerne erfaring med Wi-Fi, men ikke et krav.
 • Erfaring med PowerShell.
 • Erfaring med Microsoft Active Directory.
 • Gerne erfaring med A/S 400.
 • Gerne erfaring med SQL.
 • Gerne erfaring med SharePoint.
 • Gerne kørekort. & eventuelt eget køretøj.
 • God forretningsforståelse.
 • Dansk på modersmålsniveau.

Uddannelseskvalifikationer:

 • IT-supporter, IT-teknolog, Datatekniker eller lignende.
 • Anden uddannelse med relevant praktisk IT erfaring.
 • Autodidakt med relevant praktisk IT erfaring.
 • Relevante kurser, certificeringer, seminarer mv., et plus.

Geografisk placering:

 • Lyngby, tættere på store indfaldsveje samt tog- og busforbindelse.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler ansøgninger løbende.

Tiltrædelse:

 • Snarest eller efter nærmere aftale.

 Interesseret i stillingen: