Dygtig Controller eller Senior Controller, BESAT

Krüger Search søger en dygtig & initiativrig Controller/Senior Controller for Norfors.

Som Controller/Senior Controller får du store & gode udfordringer.

 

 • Du får eget ansvarsområde indenfor fjernvarme i økonomiafdelingen.
 • Du får stor variation og afveksling i dine opgaver.
 • Du får mulighed for at udarbejde selvstændige analyser.
 • Du får en god løn, stor pension, sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring.
 • Du får en meget god Work/Life Balance.
 • Du får gode muligheder for videreuddannelse og faglig udvikling.
 • Du får et godt og åbent arbejdsklima med en god teamånd.

 

Norfors:

 • Norfors er kendetegnet ved stor åbenhed med højt til loftet.

Der er en uformel omgangstone.

Norfors har en flad organisationsstruktur med korte kommandoveje.

 • Altid nærværende ledelse.
 • Ledelsen lægger stor vægt på høj trivsel for alle medarbejdere.

 

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke inkl. 16-18% pension, afhængig af overenskomst og kvalifikationer.
 • 37 timers inkl. betalt frokost dvs. 34,5 timer per uge.

Flextid

 • 6 ugers ferie.
 • En række personalegoder herunder sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring.
 • Tilskud til fitness, tilskud til massør efter behov, aktiv personaleforening med fisketure, teaterture mv.
 • Der er adskillige idrætsaktiviteter så som fælles løb, cykling og badminton.

Norfors deltager i firmacykelløb og DHL stafetten.

 • Årligt frivilligt sundhedscheck, hvor der ved samme lejlighed er mulighed for vaccination mod influenza mv.
 • Gode muligheder for videreuddannelse efter nærmere aftale.
 • Gode faglige udviklingsmuligheder.

 

Dine opgaver er:

 •  Opfølgning på salg.
 • Opsamling, registrering og kontrol af måldata til fjernvarmen.
 • Cost-controlling af fjernvarmenettene.
 • Rapportering til Danmarks Statistik.
 • Regnskab for fjernvarmenet.
 • Controlling af fjernvarme.
 • Aflæggelse af afdelingsregnskab, budgetopfølgning og afvigelsesforklaring.
 • Analyse og optimering af driften.
 • For og efterkalkulationer på anlægsinvesteringer.
 • Opsamling, registrering og kontrol af målerdata.
 • Deltage i den daglige drift af økonomi- og administrationsafdelingen.
 • Medvirke til udarbejdelse af månedsregnskabet.
 • Medvirke til udarbejdelse af årsrapporten.
 • Udarbejdelse af analyser & proaktive undersøgelser.
 • Forelæggelse af anylyser & undersøgelser for økonomichefen.
 • Synliggøre relevante processer i Norfors og beskrive dem.
 • Deltagelse i interne møder.

 

Din nærmeste chef

           Administrations- og økonomichefen

 •      Omgængelig, giver stor frihed under ansvar, kompetent.

 

Administrations- og økonomiafdelingen:

 • Består at 11 medarbejdere.
 • God og uformel tone med højt til loftet – god stemning i afdeling.

 

Dine personlige kvalifikationer:

 • Selvstændig, teamplayer, pro-aktiv, initiativrig, vedholden, analytisk, struktureret, kvalitetsbevidst.

 

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring eller stor erfaring med controlling, regnskaber og budgetter.
 • Ekspert i Excel, PAW og PAX (minus VBA programmering).
 • Erfaring eller stor erfaring med brug af Cognos TMI eller tilsvarende BI værktøjer, et stort plus.
 • Erfaring med ERP system – gerne Microsoft Dynamics AX
 • Superbruger i MS Office.
 • Erfaring med for- og efterkalkulationer.
 • Erfaring med udarbejdelse af analyser.
 • Erfaring med skriftlig fremstilling.
 • Erfaring som controller fra produktionsvirksomhed, et plus.
 • Dansk i skrift og tale på højt forhandlingsniveau.
 • Engelsk på forhandlingsniveau.

 

Uddannelseskvalifikationer:

 • CBA, HA, HD (R), cand.merc.aud., cand.oecon. eller tilsvarende.
 • Teknonom/Merkonom/akademimerkonom i regnskab eller tilsvarende
 • Anden uddannelse og/eller efteruddannelse kombineret med praktisk erfaring

 

Geografisk placering:

 • Hørsholm, tættere på store indfaldsveje samt tog- og busforbindelse.

 

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.

 

Tiltrædelse:

 • 1.september eller 1.oktober eller efter nærmere aftale.

 

Interesseret i stillingen:

Interesseret i stillingen:

 

 

 

 

2020-08-20T07:31:59+00:00 June 29th, 2020|