DevOps kombineret Flow Arkitekt.

Krüger Search søger en IT teknisk dygtig og struktureret DevsOps kombineret Flow arkitekt til sundhed.dk

 

 • Du får en vigtig rolle i at sikre IT infrastruktur- og driftsafdelingen i sund.dk leverer ydelser i høj professional kvalitet.
 • Du får vigtige, spændende og udfordrende opgaver.
 • Sparring, dialog og en god balance mellem arbejde og privatliv er meget højt prioriteret.
 • Du får mulighed for at være med til at form din rolle, da der er tale om en ny jobfunktion.
 • Du får en stærk udviklingsplatform og en stor kontaktflade.
 • Der arbejdes agilt i en tilpasset pro-aktiv form.
 • Kompetenceudvikling af hver enkelt medarbejder er vigtigt i sund.dk.
 • Vidensdeling og kommunikation er helt centralt i stillingen.

 

 

Du tilbydes:

 • En attraktiv løn + 16-18% i pension afhængig af uddannelsesniveau og overenskomst.
 • 37 timers arbejdsuge inkl. betalt frokost dvs. 34,5 time om ugen.
 • Mulighed for at arbejde hjemmefra efter nærmere aftale og behov.
 • 6 ugers ferie. Barnets 1. og 2. sygedag, overenskomst reguleret.
 • Videreuddannelse i forhold til jobfunktion og behov.
 • Kantine m. rimelige priser – morgenmad samt frokost, mulighed for køb af tag-med-hjem aftensmad. Kantinen med fin udsigt.
 • Massageordning med lille egenbetaling.
 • Falck Healthcare ordning.
 • Mulighed for parkeringskort til Regionernes Hus.
 • Julefrokost og sommerfest.
 • Afdelingen har attraktive og moderne lokaler med gode kontorforhold.
 • Godt arbejdsklima med en åben og dialogorienteret ledelsesstil.

 

Arbejdsklima i sundhed.dk:

 • Godt arbejdsklima, åben dialog, afslappet og uformel tone, højt til loftet, gode fysiske rammer

 

Din nærmeste chef: 

 

 • IT Infrastruktur- og Driftschef.
 • Forandringsledelse, ledelse tilpasset agil metode, kommunikativ dialog & vidensdeling er i fokus.
 • Giver stor frihed under ansvar.
 • Åben, dialogorienteret, udadvendt, positiv, initiativrig, kompetent.

 

 

IT Drift og Infrastrukturafdelingen:

 

 • 17 fastansatte i afdelingen.
 • Nøgleordene er: teamwork og vidensdeling.
 • Dagligt møde hvor teamet beslutter, hvem der tager sig af hvilke opgaver.
 • Der opstilles en produktionsplan på tavlen efter KANBAN (agilt).

 

 

sundhed.dk:

 

 • Den fælles offentlige sundhedsportal har til formål, at samle de offentlige partnere på sundhedsområdet for at give brugerne nem adgang til forståelig og relevant sundhedsinformation.
 • dk portalen har nu cirka 4,0 mio. unikke besøgende om måneden.
 • Portalen er en datacentral, som modtager data fra rigtig mange datakilder, som har forskellige protokoller og netværk.
 • Der er en klar forventning om, at sundhed.dk skal løfte et stigende antal offentlige IT projekter, som bl.a. er formuleret i de fælles strategier for sundheds IT i Danmark.
 • dk fungere som en datacentral, som formidler data for mere end 165 datakilder til større og store hospitaler, lægehuse, sundhedsstyrelsen mv.

 

Dine opgaver:

 

 • Visualisere og prioritere IT infrastruktur- og driftsafdelingens opgaver
 • Implementere og anvende pro-aktiv overvågning af afdelingens opgaver
 • Implementere og anvende pro-aktiv overvågning af generelle opgaver i sundhed.dk
 • Udarbejde, beskrive og tegne Flow Data Diagrammer.
 • Implementere, måle og dokumentere reaktionstider.
 • Sikre overblik og fremdrift i afdelingens sager og udviklingsopgaver.
 • Sikre overblik og fremdrift af de opgaver som udføres af sundhed.dk`s hosting leverandør om infrastrukturprojekter og optimeringer af den daglige drift.
 • Deltage i og optimere release planlægning og deployment.
 • I tæt samarbejde med afdelingens nyetablerede DevOps team sikre at reaktionstider og gennemløbstider bliver transparente og alment tilgængelig.
 • Jævnlige møder med nærmeste chef, specielt i opstartsfasen.
 • Der er løbende teknologiske projekter.
 • Planlægge og eksekvere daglige møder.

 

Dine personlige kvalifikationer:

 • Selvkørende, samarbejdsevner, ansvarsbevidst, situationsfornemmelse, åben, pro-aktiv, analytisk, overblik, struktureret, grundig.

 

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Stærke IT tekniske kompetencer.
 • Kunne forstå flow af data fra komponent til komponent –
 • – fra system til system
 • – og kunne forstå, beskrive og tegne Flow Data Diagram.
 • Kunne analysere, beskrive og forstå svartider.
 • Erfaring med Lean terminologier og KANBAN metoder, et plus.
 • Erfaring med projektledelse evt. supplereret med SCRUM Master certificering, et plus.
 • Erfaring med opgave visualisering og strukturering, et plus.
 • Erfaring med procesbeskrivelser, værdikæder og procesoptimering, et plus.
 • Ledelseserfaring, et plus.
 • Kendskab til ITIL, et plus.
 • Kendskab til sundheds-IT i Danmark og offentlige IT projekter, et plus.
 • Dansk på højt forhandlingsniveau (skrift og tale).
 • Tidligere/nuværende stilling som Udvikler, IT-arkitekt, udvikler/IT teknisk projektleder, teleanalytiker, udvikler/proceskonsulent, senior proceskonsulent eller lignende.

 

Dine uddannelseskvalifikationer:

 • HD (IØ), Bachelor i datalogi, scient. i datalogi, HA dat., cand.merc.dat, cand.merc.informatik., cand.IT., ingeniør, civilingeniør, eller tilsvarende uddannelser.
 • Datamatiker, professionsbachelor, datanom, IT-teknolog eller lignende uddannelser.
 • Anden akademisk uddannelse kombineret med stor praktisk erhvervserfaring.
 • Anden uddannelsesmæssige baggrund kombineret med stor praktisk erhvervserfaring.
 • Relevante kurser, et plus.
 • Relevante certificeringer bl.a. KANBAN, SCRUM, Lean, et plus.

 

sundhed.dk´s geografisk placering:

 • København Ø. (tæt på langelinje, store indfaldsveje samt flere tog- og busforbindelser).

 

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.

 

Tiltrædelse:

 • Snarest muligt eller efter nærmere aftale.

 

 

Interesseret i stillingen:

 

 

2020-07-06T08:58:57+00:00 July 6th, 2020|