IT Infrastrukturspecialist søges til sundhed.dk

Krüger Search søger en dygtig IT Infrastrukturspecialist eller Senior IT Infrastrukturspecialist med bredde IT kompetencer til sundhed.dk.

 • Du får muligheden for at være med til at forme fremtidens sundhedsplatform.
 • Du får alsidige & udfordrende opgaver.
 • Du får en spændende arbejdsplads.
 • Sparring, dialog, kompetenceudvikling og en god Work/Life balance er meget højt prioriteret.
 • Der arbejdes agilt i en tilpasset pro-aktiv form.
 • Du får en stærk udviklingsplatform, personligt såvel som fagligt.

 

Du tilbydes:

 • En attraktiv løn + 16-18% i pension afhængig af uddannelsesniveau og overenskomst.
 • 37 timers arbejdsuge inkl. betalt frokost dvs. 34,5 time om ugen.
 • Mulighed for at arbejde hjemmefra efter nærmere aftale og behov.
 • 6 ugers ferie, Barnets 1. og 2. sygedag. Overenskomst reguleret.
 • Gode muligheder for videreuddannelse i forhold til jobfunktion og behov.
 • Kantine m. rimelige priser – morgenmad samt frokost, mulighed for køb at tag-med-hjem aftensmad. Kantinen med fin udsigt.
 • Massageordning med lille egenbetaling.
 • Falck healthcare ordning.
 • Mulighed for parkeringskort til Regionernes Hus.
 • Julefrokost og sommerfest.
 • Afdelingen har attraktive og moderne lokaler med gode kontorforhold.
 • Godt arbejdsklima med en åben og dialogorienteret ledelsesstil.

 

Arbejdsklima i sundhed.dk:

 • Godt arbejdsklima, åben dialog, afslappet og uformel tone, højt til loftet, gode fysiske rammer.

 

Din nærmeste chef :

 • Dygtig & Kompetent, Forandringsledelse, Ledelse tilpasset agil metode, Kommunikativ dialog & vidensdeling er i fokus.
 • Giver stor frihed under ansvar.
 • Åben, Dialogorienteret, Udadvendt, Positiv, initiativrig.

 

IT Drift og Infrastrukturafdelingen:

 • Cirka 17 fastansatte i afdelingen.
 • Nøgleordene er: teamwork og vidensdeling.
 • Dagligt møde hvor teamet beslutter, hvem der tager sig af hvilke opgaver.
 • Der opstilles en produktionsplan på tavlen efter kanban (agilt).

 

Sundhed.dk:

 • Den fælles offentlige sundhedsportal har til formål, at samle de offentlige partnere på sundhedsområdet for at give brugerne nem adgang til forståelig og relevant sundhedsinformation.
 • dk portalen har cirka 4,0 mio. unikke besøgende om måneden.
 • Portalen er en datacentral, som modtager data fra rigtig mange datakilder, som har forskellige protokoller og netværk.
 • Der er en klar forventning om, at sundhed.dk skal løfte et stigende antal offentlige IT projekter, som bl.a. er formuleret i de fælles strategier for sundheds IT i Danmark.
 • dk fungere som en datacentral, som formidler data for mere end 165 datakilder til større og store hospitaler, lægehuse, sundhedsstyrelsen mv.
 • Se venligst www.sundhed.dk

 

Dine Spændende Opgaver;

 • Sikrer og overvåge at data bliver formidlet videre via mange forskellige protokoller og netværk
 • Netværksdiagnosticering, når der opstår fejl, hvorfor forståelse og erfaring med netværk er en forudsætning.
 • Du deltager i og optimere release planlægning og deployment.
 • Du udfører relevante installeringsopgaver og konfigurerer systemer til automatisk deployment vha. bl.a. Microsoft primært Windows og SQL-server samt Linux server.
 • Du deltager løbende i en lang række infrastruktur- og IT-projekter, hvor du også jævnligt samarbejder med udviklingsafdelingen, hvor det vil være en fordel, hvis du har indsigt i .Net (kodeforståelse ikke nødvendig), da det indgår som en fælles referenceramme i dialogen.
 • Du implementere og anvender pro-aktiv overvågning af alle komponenter i produktionsmiljøet med henblik på at sikre stabil infrastruktur og drift af sundhed.dk
 • Du samarbejder med sundhed.dk´s hosting leverandører om infrastruktur-projekter og optimering af den daglige drift.
 • Du deltager i og optimere release planlægning og deployment.
 • Du installere og konfigurere systemer til automatisk deployment af operativesystemer og applikationer.
 • Varetagning af 2.& 3.linje teknisk support i dialog med leverandører.
 • Interne drift opgaver.
 • Deltage aktivt i daglige møder (kanban møder).

 

Dine personlige kvalifikationer:

 • Selvkørende, samarbejdsevner, ansvarsbevidst, situationsfornemmelse, åben, pro-aktiv.

 

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring med Microsoft BackOffice produkter specielt Windows og SQL-server.
 • Erfaring i .Net (ikke kodeforståelse) og Powershell.
 • Erfaring med Linux server, gerne med installationer med Consul, Redis, RabbitMQ
 • Erfaring fra deltagelse i virtualiseringsprojekter, evt. erfaring med WMWare.
 • Erfaring fra deltagelse i automatiseringsprojekter, evt. erfaring med Ansible.
 • Kendskab til HP ProLiant servere, et plus.
 • Indsigt i IT sikkerhed, et plus.
 • Forståelse, erfaring eller større erfaring med netværk.
 • Kendskab til ITIL, et plus.
 • Kendskab til sundheds-IT i Danmark og offentlige IT projekter, et plus.
 • Dansk på forhandlingsniveau (skrift og tale).

 

Dine uddannelseskvalifikationer:

 • Datamatiker, professionsbachelor, datanom, IT-teknolog eller lignende uddannelse.
 • Bachelor i datalogi, cand.scient. i datalogi, cand.merc.dat, cand.merc. informatik., cand.IT., civilingeniør, ingeniør eller tilsvarende uddannelser.
 • Anden akademisk uddannelse kombineret med stor praktisk erhvervserfaring.
 • Anden uddannelsesmæssige baggrund kombineret med stor praktisk erhvervserfaring.
 • Relevante IT kurser og certificeringer et plus.

 

sundhed.dk´s geografisk placering:

 • København Ø. (tæt på langelinje, store indfaldsveje samt flere tog- og busforbindelser.

 

 

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Ansøgninger behandles løbende.

 

Tiltrædelse:

 • Snarest muligt eller efter nærmere aftale.

 

Ansøgningsmåde:

 • Send dit cv Mrk. IS gennem linket https://kruger-search.com/ansogning/
 • Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at skrive til krugersearch@kruger-search.com eller ringe 40 93 03 99. Alle spørgsmål er velkomne.
2020-10-17T12:00:54+00:00 October 17th, 2020|