Ansvarlig IT-Projektleder tilbydes spændende stilling.

Krüger Search søger en dygtig IT-Projektleder til at tage ansvar for udvalgte & vigtige IT projekter hos Molio, Byggeriets Videnscenter.   

 • Du tilbydes ansvar for spændende IT projekter med brugerne i fokus.
 • Udarbejde, lede, drive & implementere IT-projekter.
 • Du får en selvstændig og ansvarsfuld stilling i en spændende virksomhed.
 • Du tilbydes en god personlig & faglig udviklingsplatform.
 • Du får stor indflydelse på dine arbejdsopgaver & handlefrihed.
 • Du får gode & fagligt dygtige kollegaer.
 • Du tilbydes en stilling i et uformelt miljø med en god omgangstone.
 • Du får en bred intern såvel som ekstern kontaktflade.
 • Du tilbydes god lønpakke, sundhedsforsikring og attraktive personalegoder.

MOLIO:

 • Molio er byggeriets videnscenter, med rødder tilbage til Marshall-hjælpen efter Anden Verdenskrig.
 • Molio er en erhvervsdrivende fond og drives kommercielt.
 • Molio arbejder med digitalisering med det formål at øge produktivitet og bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen i Danmark.
 • Molio udvikler digitale værktøjer, standarder, kurser og fagbøger.
 • Molios produkter og services udvikles og leveres på markedsmæssige vilkår, mens driftsoverskud anvendes til videreudvikling af Molios løsninger til gavn for den danske bygge- og anlægsbranche.
 • I Molio er der dyb respekt for viden, dygtige kollegaer og høj faglighed.
 • Molio støtter medarbejderne og giver bedste muligheder for at dygtiggøre- & udvikle sig.
 • Se venligst yderligere HER

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke efter kvalifikationer.
 • God pension.
 • Sundhedsforsikring.
 • 37 timers arbejdsuge.
 • Telefon, computer & internet.
 • Flekstid. 
 • Meget gode muligheder for videreuddannelse efter nærmere aftale.
 • Meget gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Gode personale forhold og –goder.

Dine opgaver:

 • IT-teknisk implementering af Visma ERP-system.
 • Drive & lede IT projekter.
 • Udarbejde kravspecifikation, lave opfølgning og implementering af IT projekter.
 • Leverandørforhandling & -styring.
 • Digital understøttelse af arbejdsgange.
 • Dialog med bygge- og anlægsbranchens virksomheder og leverandører
 • Præge Molio´s udvikling og deltage aktivt i IT teamet.
 • Have fingeren på pulsen med hensyn til digitale ønsker og behov.
 • Udvikle innovative ideer og konkrete tiltag.

Din nærmeste chef:

 • Kompetent, giver stor frihed under ansvar, meget åben, dialogorienteret, uformel, afbalanceret, empatisk & engageret.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Selvstændig, teamplayer, ansvarsbevidst, dynamisk, struktureret, initiativrig, dialogorienteret, engageret.

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring med og solidt kendskab til ledelse af IT-projekter.
 • Erfaring med ERP implementering, gerne Visma.
 • Erfaring med digitalisering.
 • Erfaring med tværfaglig projektledelse.
 • Erfaring med samarbejde med interne & eksterne leverandører og samarbejdspartnere.
 • Erfaring med at sætte sig ind i nye problematikker.
 • Erfaring med at styre flere projekter ad gangen.
 • Gerne erfaring fra bygge- & anlægsbranchen, men ikke et krav.
 • God forretningsforståelse.
 • God kunde- & brugerforståelse.
 • Professionel kommunikation på dansk, både skriftligt & mundtligt.
 • Dansk på modersmålsniveau.

Uddannelseskvalifikationer:

 • Professionsbachelor i IT/Web, datamatiker eller lign. med relevant erfaring.
 • Cand.IT, Ingeniør, Civilingeniør, Datalog med relevant erfaring.
 • Anden uddannelse med relevant erfaring.
 • Autodidakt med relevant erfaring.
 • Gerne Projektleder certificeret, men ikke et krav.

Geografisk placering:

 • Herlev.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler ansøgninger løbende.

Tiltrædelse:

 • Snarest eller efter nærmere aftale.

 Interesseret i stillingen:

 • Send venligst dit cv Mrk. MP, gerne på dansk gennem linket ANSØGNING – på forhånd tak.
 • Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at skrive til krugersearch@kruger-search.com.

Veluddannet Finance Business Partner tilbydes udfordrende stilling.  

Krüger Search søger en faglig dygtig Finance Business Partner, på vegne af Johannes Fog A/S i Lyngby.

 • Du får udfordringer indenfor regnskab, budgettering, rapportering og analysering.
 • Du får en arbejdsgiver som er blandt de førende i branchen.
 • Du får en god & veldrevet arbejdsplads, som sætter pris på alle medarbejderne.
 • Du får stor variation i opgaverne og stor frihed under ansvar.
 • Du får mulighed for at blive projektleder på større økonomiske projekter.
 • Du får en bred kontaktflade på tværs af organisationen.
 • Du får engagerede og kompetente kollegaer, som du kan sparre med i hverdagen.
 • Du får gode muligheder for videreuddannelse, personlig og faglig udvikling.
 • Du refererer direkte til Økonomidirektøren.
 • Du tilbydes en attraktiv lønpakke efter kvalifikationer.

Johannes Fog A/S:

 • Johannes Fog A/S er en af Danmarks store håndværkergrossister. Se venligst www.johannesfog.dk.
 • Johannes Fog A/S er en meget veldrevet & velanset virksomhed.
 • Johannes Fog A/S sætter en ære i lange ansættelsesforhold.
 • Der bliver foretaget løbende investeringer og udvikling af virksomheden.
 • Virksomheden omsætter for knap 1,5 mia. kr., og har knap 450 medarbejdere.
 • Der er et meget åbent og uformelt arbejdsklima, stor vidensdeling, god korpsånd og en engageret stemning.

Du Tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke efter kvalifikationer.
 • Sundhedsforsikring.
 • 37 timers arbejdsuge.
 • Flekstid, efter nærmere aftale
 • God mulighed for hjemmearbejde, efter nærmere aftale.
 • 5 ugers ferie + 5 feriefridage.
 • Gode muligheder for videreuddannelse, efter nærmere aftale.
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Laptop, ansættelseskort til personaleindkøb med særlig rabat.
 • Sociale aktiviteter.

Dine opgaver er:

 • Projektleder ved større projekter i forretningen (eks. Budgetmodel, RPA, Valuetree etc ).
 • Optimering af processer i Økonomifunktionen.
 • Udarbejdelse af økonomiske analyser og rapporter
 • Opfølgning på bruttoavancer, kalkulationer og diverse analyser i relation hertil.
 • Lageropfølgning.
 • Deltage i udarbejdelse af budget og opfølgning.
 • Deltage ved månedsafslutning & -rapporter.
 • Deltage i udarbejdelse af årsregnskaber.

Din nærmeste chef:

 • Økonomidirektør.
 • Kompetent, åben, uformel, velafbalanceret, positiv, humor, initiativrig.

Afdelingen:

 • Økonomiafdelingen varetager alle opgaver indenfor regnskab, budgettering og rapportering.
 • Økonomiafdelingen indgår som en del af den samlede Økonomi- og Administrationsfunktion, der består af 24 medarbejdere.
 • Du bliver 1 af 2 Finance Business Partnere.
 • Afdelingen har et meget uformelt, dialogorienteret & åbent arbejdsklima.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Analytisk & Kvalitetsbevidst.
 • Struktureret, Servicemindet, Ansvarsbevidst.
 • Engageret, Stabil & Loyal.

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring som økonomisk controller.
 • Erfaring med analyser & rapporter.
 • Erfaring med opfølgning af analyser & rapporter.
 • Erfaring med periode afslutning.
 • Erfaring med udarbejdelse af regnskab.
 • Erfaring med Excel, gerne superbruger.
 • Erfaring med ERP-systemer, gerne M3 eller SAP.
 • Erfaring med Business Intelligence system, gerne VIS.
 • Gerne erfaring med projektledelse, men ikke et krav.
 • Gerne branche erfaring, men ikke et krav.
 • Gerne erfaring fra detail kæde, men ikke et krav.
 • Dansk på forhandlingsniveau.

Uddannelseskvalifikationer:

 • HA, HD, Cand.merc. eller lign.
 • Revisor med relevant erfaring.
 • Anden økonomisk uddannelse og/eller efteruddannelse kombineret med relevant erfaring.

Geografisk placering:

 • Lyngby, tættere på store indfaldsveje samt tog- og busforbindelse.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler ansøgninger løbende.

Tiltrædelse:

 • Snarest eller efter nærmere aftale.

 Interesseret i stillingen:

 • Send venligst dit cv Mrk. BP, gerne på dansk, via linket Ansøgning   
 • Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at skrive til krugersearch@kruger-search.com – på forhånd tak.

Dygtig Digital Konsulent tilbydes attraktiv stilling.

Krüger Search søger en webansvarlig Digital Konsulent med Sitecore erfaring til FOF, som er Danmarks største aftenskole.  

 • Du skal udvikle & optimere samt sikre en stabil & udviklingsorienteret digital platform.
 • Du får ansvaret for FOF.DK.
 • Du ansvaret for at udvikle og implementere nye tiltag.
 • Du får en alsidig hverdag med stor variation i opgaverne.
 • Du bliver ansvarlig for rådgivning af både foreninger & landssekretariat.
 • Du får stor handlefrihed under ansvar.
 • Du får store muligheder for at videreudvikle dine digitale kompetencer.
 • Du får en stærk udviklingsplatform både personligt og fagligt.
 • Du må gerne have solid erfaring med Sitecore og meget gerne certificeret.
 • Du får meget gode muligheder for videreuddannelse, certificeringer mv.
 • Du får et godt, uformelt og åbent arbejdsklima med korte kommandoveje.

FOF:

 • FOF er Danmarks største aftenskole.
 • Der er 30 lokale foreninger, 200 ansatte, 3.000 undervisere og ca. 230.000 kursister.
 • FOF’s landssekretariat er en arbejdsplads med store frihedsgrader og en klar holdning til god work-life balance.
 • FOF’s landssekretariat er en service organisation til 30 skoler, med 12 medarbejdere i sekretariatet.
 • FOF’s motto: Klogere – Sundere – Gladere.
 • FOF er i gang med at udvikle IT-landskabet og den digitale forretning for at kunne levere topprofessionel services, med en stabil og udviklingsorienteret digital platform.

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke efter kvalifikationer.
 • God pension.
 • 7 ugers ferie.
 • 37 timers arbejdsuge.
 • Faste hjemmearbejdsdage.
 • Flekstid. 
 • Meget gode muligheder for videreuddannelse efter nærmere aftale.
 • Meget gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Gode sociale aktiviteter.

Dine opgaver:

 • Udvikling & optimering af FOF.DK
 • Indhold på FOF.DK.
 • Drift af FOF.DK.
 • Rådgivning omkring FOF.DK.
 • Udvikling & optimering af online salg.
 • Digital projektledelse.
 • Undervisning.
 • Kommunikationsopgaver.
 • Leverandørforhandling & -styring.
 • Ansvaret for at fremtidssikre FOF.dk ved at styre, udvikle og opsætte funktioner.
 • Have fingeren på pulsen med hensyn til digitale ønsker og behov.
 • Bidrage til at lede FOF ind i en digital fremtid.
 • Kunne tænke i digitale løsninger og muligheder.
 • Have fokus på tendenser & løsninger, som sikre FOF den rette udvikling.
 • Udvikle innovative ideer og konkrete tiltag.
 • Rådgivning af lokale foreninger & sekretariat.

Din nærmeste chef:

 • Kompetent, giver stor frihed under ansvar, meget åben, dialogorienteret, uformel, afbalanceret, empatisk & engageret.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Selvstændig, teamplayer, grundig og struktureret, ansvarsbevidst, initiativrig, dialogorienteret, engagement.

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring med Sitecore udvikling.  
 • Erfaring med projektledelse.
 • Erfaring med online salg.
 • Gerne erfaring med leverandørforhandling & -styring, ikke et krav.
 • Gerne erfaring fra politisk eller frivillig organisation/forening, ikke et krav.
 • Gerne Sitecore certificeret, ikke et krav.
 • Erfaring med CMS.
 • Erfaring med professionel kommunikation.
 • Forståelse for webløsninger, gerne avancerede webløsninger.
 • God digital forståelse og interesse.
 • Forretningsforståelse.
 • Dansk på modersmålsniveau.

Uddannelseskvalifikationer:

 • HA, HD, Cand.merc. eller lignende med relevant erfaring.
 • Professionsbachelor i IT/Web, datamatiker eller lign. med relevant erfaring.
 • Cand.IT, Ingeniør, Civilingeniør, Datalog med relevant erfaring.
 • HHX, Akademiøkonom eller lign. med relevant erfaring.
 • Anden uddannelse med praktisk digitaliseringserfaring.
 • Autodidakt med praktisk digitaliseringserfaring.

Geografisk placering:

 • København K.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler ansøgninger løbende.

Tiltrædelse:

 • Snarest eller efter nærmere aftale.

 Interesseret i stillingen:

IT-Teknisk Digitaliseringschef tilbydes attraktiv stilling.

Krüger Search søger en Digitaliseringschef med god teknisk indsigt & erfaring, som kan stå i spidsen for den digitale transformation hos FOF, Danmarks største aftenskole.  

 • Du får ansvaret for hele den digitale transformation.
 • Du får ansvaret for at udvikle og implementere en ambitiøs digital strategi.
 • Du får en alsidig hverdag med stor variation i opgaverne.
 • Du bliver ansvarlig for rådgivning af både foreninger & landssekretariat.
 • Du får stor handlefrihed.
 • Du får store muligheder for at videreudvikle dine digitale kompetencer.
 • Du får en stærk udviklingsplatform både personligt og fagligt.
 • Du får meget gode muligheder for videreuddannelse, certificeringer mv.
 • Du får et godt, uformelt og åbent arbejdsklima med korte kommandoveje.

FOF:

 • FOF er Danmarks største aftenskole.
 • Der er 30 lokale foreninger, 200 ansatte, 3.000 undervisere og ca. 230.000 kursister.
 • FOF’s landssekretariat er en arbejdsplads med store frihedsgrader og en klar holdning til god work-life balance.
 • FOF’s landssekretariat er en service organisation til 30 skoler, med 12 medarbejdere i sekretariatet.
 • FOF’s motto: Klogere – Sundere – Gladere.
 • FOF er i gang med at udvikle IT-landskabet og den digitale forretning for at kunne levere topprofessionel services, med en stabil og udviklingsorienteret digital platform.

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke efter kvalifikationer.
 • God pension.
 • 7 ugers ferie.
 • 37 timers arbejdsuge.
 • Faste hjemmearbejdsdage.
 • Flekstid. 
 • Meget gode muligheder for videreuddannelse efter nærmere aftale.
 • Meget gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Gode sociale aktiviteter.

Dine opgaver:

 • Udvikling & implementering af digital strategi.
 • Brobygger mellem forretningen & IT.
 • Digital projektledelse.
 • Online markesføring & salg.
 • Økonomi- & budget ansvarlig.
 • Leverandørforhandling & -styring.
 • Ansvaret for at fremtidssikre FOF.dk ved at styre, udvikle og opsætte funktioner.
 • Have fingeren på pulsen med hensyn til digitale ønsker og behov.
 • Kunne tænke i digitale løsninger og muligheder.
 • Udvikle innovative ideer og konkrete tiltag.
 • Rådgivning af lokale foreninger & sekretariat.

Din nærmeste chef:

 • Sekretariatsleder.
 • Kompetent, giver stor frihed under ansvar, meget åben, dialogorienteret, uformel, afbalanceret, empatisk & engageret.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Selvstændig, teamplayer, ansvarsbevidst, initiativrig, dialogorienteret, engagement.

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring med udvikling & implementering af strategi.
 • Teknisk indsigt & erfaring.
 • Erfaring med projektledelse.
 • Erfaring med online markedsføring.
 • Erfaring med online salg.
 • Erfaring med IT forretningsudvikling.
 • Gerne erfaring med leverandørforhandling & -styring, ikke et krav.
 • Gerne erfaring som økonomi & budget ansvarlig, ikke et krav.
 • Gerne erfaring fra politisk eller frivillig organisation/forening, ikke et krav.
 • Erfaring med CMS.
 • Gerne Sitecore certificeret.
 • Forståelse for webløsninger, gerne avancerede webløsninger.
 • God digital forståelse og interesse.
 • Forretningsforståelse.
 • Dansk på modersmålsniveau.

Uddannelseskvalifikationer:

 • Professionsbachelor i IT/Web, datamatiker eller lign. med relevant erfaring.
 • Ingeniør, Civilingeniør, Datalog med relevant erfaring.
 • Anden teknisk uddannelse med praktisk digitaliseringserfaring.
 • Autodidakt med praktisk teknisk digitaliseringserfaring.

Geografisk placering:

 • København K.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler ansøgninger løbende.

Tiltrædelse:

 • Snarest eller efter nærmere aftale.

 Interesseret i stillingen:

Dygtig & Erfaren Afdelingschef til Ambitiøs Forsynings-virksomhed søges.  

Krüger Search søger en kompetent Leder til IT SRO afdelingen hos HOFOR, som forsyner mere end 1 million mennesker dagligt.

 • Du får ledelsen af 30 dygtige specialister med reference til IT Koncern Chefen.
 • Specialisterne arbejder med komplekse og udfordrende udviklingsopgaver inden for SRO (styring, regulering og overvågning) af tekniske anlæg.
 • Du bliver en del af et dynamisk og engageret lederteam og en del af IT ledelsen.
 • Du skal sikre god trivsel gennem god ledelse – en Handlingens Leder.
 • Der er meget sparring og vidensdeling i afdelingen, som ligeledes tilbyder et godt arbejdsmiljø.  
 • Du får en række meget spændende, udfordrende og varierede opgaver. 
 • Du får stor frihed under ansvar, og en meget god Work/Life Balance.
 • Du får tilbudt en attraktiv lønpakke efter kvalifikationer, 6 ugers ferie og sundheds-forsikring.                 

Hofor A/S:

 • HOFOR har stort fokus på personlig og faglig udvikling. Der afholdes årlige udviklingssamtaler hvor der tales om trivsel, forventninger, udvikling og fremtiden, for at sikre medarbejderens potentiale & kompetencer udvikles og anvendes bedst muligt.
 • HOFOR har fokus på at sikre, der er overensstemmelse mellem arbejdsopgaver og medarbejdernes kompetencer, som løbende udvikles.
 • HOFOR lægger stor vægt på god trivsel for alle medarbejdere herunder en meget god Work/Life balance.
 • HOFOR er en forsyningsvirksomhed med fokus på bæredygtighed, klima- & miljørigtige forsyningsløsninger.
 • HOFOR arbejder med rent vand, spildevand, fjernvarme, bygas, fjernkølig & vindenergi.
 • HOFOR består af ca. 1500 dygtige medarbejder og omsætter for cirka 5 mia.kr. Se venligst www.hofor.dk

Ansvarsområder er bl.a:

 • Sikre kvalitetsorienterede SRO-løsninger til koncernens anlægsprojekter.
 • Sikre hele SRO-udviklingsprocessen fra projekt-ide, via projektering og udvikling til test og implementering.
 • Sikre udvikling af produktionstekniske løsninger, der understøtter HOFORs forskellige forsyninger.
 • Sikre, at afdelingen bidrager til samarbejde på tværs af IT området og af HOFOR.
 • Sikre en god kommunikation og samarbejde med en bred vifte af interne og eksterne interessenter, herunder interne kunder, leverandører, ledelse og kollegaer.
 • Være medansvarlig for at udvikle områdets strategi.
 • Omsætte HOFORs strategi til konkrete mål for afdelingen.
 • Sikre overblik over afdelingens mål, resultater og økonomi.
 • Sikre god trivsel gennem god ledelse.
 • Ansvarlig for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i afdelingen.
 • Arbejde helhedsorienteret ud fra præmissen, at HOFOR er én virksomhed.

Afdelingen:

 • Afdelingen består af 2 teams og 1 sektion.
 • Team IT SRO Spild, som har egen teamleder.
 • Sektion IT SRO Fjernvarme & Vand, som har egen sektionsleder.
 • Afdelingschefen har direkte ledelse af Team Netværk & Design.
 • Ca. 30 dygtige specialister i alt.
 • Arbejdsklima:  Professionelt arbejdsmiljø med høj faglighed, sparring og gode kollegaer, hvor der er plads til humor og personlig udvikling.
 • Deltager i IT ledelsen bestående af 8 chefer/ledere udover Koncern IT chefen.
 • Styregruppemedlem ift. at gennemføre aktiviteter som understøtter NIS2 compliance.
 • Der er ca. 80 medarbejder på IT området.

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke inkl. pension, afhængig af individuelle kvalifikationer.
 • Sundhedsforsikring.
 • Fuldtid, Inklusiv betalt frokost.
 • Flekstid og hjemmearbejdsplads, efter nærmere aftale.
 • 5 uger + 5 feriefridage, 2 omsorgsdage per barn under 7 år.
 • Bredbånd/Laptop/Mobil.
 • Fordelagtig kantineordning, Parkering og meget gode Personalegoder, bl.a. DSB kort og rabataftaler.  
 • Aktiv personaleforening bl.a. biograf, cirkus, foredrag mv.
 • Meget gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Gode & naturlige lederevner og handlingens leder.
 • Ansvarsbevidst og engageret
 • Gode kommunikative evner.
 • Gode samarbejdsevner.
 • God netværker.
 • God empati og situationsfornemmelse.
 • Løsnings- og dialogorienteret.
 • Afbalanceret og konstruktiv.
 • Gode motivator- og mentorevner.

Erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring med ledelse og gode lederevner.
 • Erfaring med ledelse i et teknisk miljø.
 • Erfaring med at skabe resultater gennem ledelse.
 • Meget gerne erfaring med OT-løsninger, OT- teknologier og OT-sikkerhed herunder SCADA, PLC, OPC, Modbus etc. et stort plus, men ikke et krav.
 • Gerne erfaring fra forsyningsbranchen, et stort plus, men ikke et krav.
 • Gerne kendskab til den kommende NIS 2 lovgivning, et plus, men ikke et krav
 • God forretningsforståelse.
 • God kundeforståelse.
 • Erfaring med tværgående samarbejde, både internt og eksternt.
 • Erfaring med at optimere processer.
 • Dansk i skrift og tale på professionelt forhandlingsniveau.

Dine uddannelseskvalifikationer:

 • Teknisk uddannelse: Automationsteknolog, Maskinmester, Ingeniør, Civilingeniør, Cand.techn.soc. eller lignende kombineret med relevant praktisk erfaring.
 • Kommerciel uddannelse: HA, Cand.merc., HD eller lignende kombineret med relevant praktisk erfaring.

HOFOR A/S geografisk placering:

 • Amager, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S (Vejlandshus), tættere på store indfaldsveje samt tog- og busforbindelse.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest.
 • Vi behandler løbende ansøgninger.

Tiltrædelse:

 • Efter nærmere aftale.

Ansøgning:

Dygtig Senior Full-Stack Udvikler tilbydes attraktiv stilling.

Krüger Search søger en dygtig og engageret Senior Full-Stack .NET Udvikler, gerne med Azure erfaring, til en spændende stilling med stor frihed, hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO).

 • Du bliver en central del af et stærkt team, der arbejder for at udvikle og forbedre it-fundamentet og digitaliseringen.
 • Du får en stilling med stor variation og afvekslende udviklingsopgaver.
 • Du får opgaver med udgangspunkt i .NET og Angular.
 • Du får mulighed for at udvikle Cloud baserede digitale løsninger.
 • Migrering af applikationer fra OnPremise til Azure.
 • Du får stor indflydelse på indholdet i dit arbejde og planlægning af din arbejdsdag.
 • Du får gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Du får en meget god Work/Life Balance.
 • Du får stor frihed under ansvar og titel af Udvikler eller Senior Udvikler, afhængig af uddannelse & erfaring.
 • Du får et struktureret indkøringssprogram med en mentorordning.
 • Du får meget attraktive løn- & arbejdsvilkår

EIFO:

 • EIFO er skabt ved en sammenlægning af EKF Danmarks Eksportkredit, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond.
 • EIFO er i gang med at blive endnu mere digital.
 • Fonden skal give danske virksomheder én fælles indgang til risikovillig, statslig finansiering.
 • Et fagligt udfordrende og afvekslende job i en dynamisk og resultatskabende virksomhed.
 • Der er et godt socialt miljø og engagerede kollegaer.
 • Den enkelte medarbejder har stor indflydelse på indholdet i sit arbejde og planlægningen af sin arbejdsdag.
 • Der lægges stor vægt på en god balance mellem arbejde og fritid/familie.
 • EIFO har ca. 500 medarbejdere fordelt på kontorer i hele landet, dog primært i Nordhavnen. Læs venligst mere på www.EIFO.dk

Du tilbydes:

 • Attraktiv lønpakke inkl. god pension, efter kvalifikationer.
 • Arbejdstid på 37 timer inkl. frokost.
 • 7 ugers ferie.
 • Sundhedsforsikring.
 • Flekstid og gode muligheder for hjemmearbejde.
 • Aktiv personaleforening, sociale arrangementer f.eks. vinsmagning mv, fredagsbar, jule- og sommerfest.
 • Bredbånd, Mobil, Laptop,
 • Gode muligheder for videreuddannelse, efter nærmere aftale.
 • Stærk udviklingsplatform, både personligt og fagligt.
 • Stor frihed under ansvar.
 • Meget god Work/Life balance.
 • Struktureret indkøringsprogram med mentor til stillingen.

Arbejdsopgaver er:

 • Deltage i udviklingsopgaver over hele tech stack´en, med udgangspunkt i .NET og Angular
 • Deltage i den tekniske planlægning af projekter i samarbejde med andre udviklere og IT-arkitekter
 • Vedligeholde og forbedre kvaliteten af den eksisterende kodebase.
 • Forbedre den digitale infrastruktur med Azure ved at drive virksomheden i en mere cloud baseret retning.
 • Deltage i migreringen af applikationer fra OnPremise til Azure.
 • Deltage i planlægning & kodning af de kommende store & prominente projekter.
 • Deltage i fejlrettelser & drift ved sammenlægning af nuværende systemer.
 • Fordeling mellem front- henholdsvis back-end: ca. 30/70, afhængig af opgaven.
 • Deltage i udviklingsmøder.

Digitaliseringsafdelingen:

 • Afdelingen består af to teams ’Projekter & Forretningsløsninger’ og ’Udvikling & Arkitektur’ med 15 medarbejdere.
 • Stillingen er i teamet ”Udvikling & Arkitektur”.
 • Der arbejdes med en blanding af Scrum i Azure DevOps og 14 dages sprint samt mere klassisk vandfaldsmodel, alt efter opgave.
 • Der er et dedikeret, stolt og hjælpsomt arbejdsklima i hele afdelingen.
 • Afdelingen bliver ledet meget delegerende og coachende, med fokus på tillid og med forventning om at leve op til sit ansvar. Der bliver ledet med faglig teknisk kompetence. Der bliver altid foretrukket dialog med en forventning om relevant input.

Personlige kvalifikationer:

 • Selvstændig,Teamplayer, Ansvarsbevidst.
 • Løsningsorienteret, Dialogorienteret, Engageret, Struktureret, Nysgerrig.

Erhvervsmæssige kvalifikationer:

 • Erfaring med C# .Net
 • Erfaring med ASP.NET Core.
 • Erfaring med SPA-frameworks, gerne Angular.
 • Erfaring med webudvikling.
 • Erfaring med udvikling af API´er.
 • Erfaring med CI/CD udviklingsprocesser.
 • Interesse for & gerne erfaring med at kode Azure-baserede løsninger.
 • Interesse for design og best practices.
 • Gerne erfaring med OpenID, et plus men ikke et krav
 • Dansk i skrift og tale på forhandlingsniveau.

Uddannelsesmæssige kvalifikationer:

 • Bachelor i softwareudvikling eller Datalogi, ingeniør eller civilingeniør, cand.scient i datalogi, cand.IT. eller lignende.
 • Datatekniker med programmering, akademiuddannelse i IT, professionsbachelor i webudvikling/softwareudvikling, datamatiker eller lignende.
 • Anden uddannelse med relevant praktisk erfaring.

Geografisk placering:

 • Nordhavn. Domicil ved Orientkaj metro st. Tæt på store indfaldsveje, tog- og busforbindelser.

Ansøgningsfrist:

Tiltrædelse:

 •  Snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Interesseret i stilling: