Dygtig BI Konsulent søges til Johannes Fog A/S, BESAT

Krüger Search søger en forretningsorienteret Business Intelligence Konsulent eller Senior BI Konsulent, på vegne af Johannes Fog A/S i Kongens Lyngby.

 

 • Du får en central rolle i at give direktionen og ledere sparring om forretningsmæssige understøttende dispositioner baseret på BI analyser.
 • Du får rollen som den central drivkraft i videreudvikling af BI i virksomheden.
 • Du får en stærk udviklingsplatform både personligt og fagligt.
 • Du får meget gode muligheder for videreuddannelse.
 • Du får et godt og åbent arbejdsklima med en god teamånd.
 • Du får en dialogorienteret, konstruktiv og kompetent chef.

 

Johannes Fog A/S:

 • Johannes Fog A/S er en High-end byggemarkedskæde. Se venligst johannesfog.dk
 • Johannes Fog har en flad organisationsstruktur med korte kommandoveje.
 • Meget åbent og uformelt arbejdsklima, stor vidensdeling, godt sammenhold og korpsånd, positiv og engageret stemning.
 • Alle gør sig ekstra umage…

 

Du tilbydes:

 • En god lønpakke efter kvalifikationer.
 • 37 timers arbejdsuge.
 • Flekstid, efter aftale – Der er stor fleksibilitet.
 • Mulighed for hjemmearbejde efter nærmere aftale.
 • 5 ugers ferie + 5 dage.
 • Meget gode muligheder for videreuddannelse efter nærmere aftale.
 • Meget gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • En række sociale aktiviteter ud over jule- og sommerfester.

 

Dine opgaver er:

 

 • Udtrække, bearbejde og analysere data fra ERP systemet, datamodellere og udarbejde relevante BI forretningsanalyser og rapporter.
 • Forstå Johannes Fog´s behov, og omsætte dette til relevante BI analyser og rapporter samt give kvalificeret sparring og rådgivning. Give input og sparring til afdelingslederne og direktionen, som kan forbedre deres fokusområder. Dette gøres i samarbejde med Business Analyst.
 • Understøtte forretningsmæssige ændringer i organisationen med relevante BI analyser og rapporter, så der kan træffes beslutninger på et validt grundlag.
 • Ansvarlig for at analysere om Johannes Fog skal skifte BI platform, og deltage i beslutningsprocessen i tæt samarbejde med direktionen og IT chefen.
 • Sammen med IT chefen at sikre en succesfuld implementering af BI i hele organisationen, hvis det besluttes at skifte til anden platform.
 • Løbende dialog/support med direktionen og lederne omkring analyseresultater og rapporter.
 • Samarbejde med Business Analyst omkring Johannes Fogs forretning samt relevant videreudvikling af BI området.
 • Samarbejde med M3 konsulenterne omkring optimal brug af ERP systemet samt datamodel som ligger til grund for BI rapporteringen.
 • Undervise og uddanne relevante medarbejdere i brugen af BI værktøjer.
 • Central drivkraft ift. videreudviklingen af BI i organisationen

 

 

Din nærmeste chef:

 • IT chefen.
 • Kompetent, Professionel, Giver stor frihed under ansvar/Stort råderum, Dialogorienteret, Åben, Uformel, Udadvendt & Initiativrig.

 

IT afdelingen:

 • Består at 8 IT medarbejdere og IT chefen.
 • Meget åbent og uformelt arbejdsklima, stor vidensdeling, godt sammenhold og korpsånd, positiv og engageret stemning.
 • Der er ikke langt fra ide til handling.
 • Der arbejdes med nye systemer og værktøjer, og man følger løbende udvikling.

 

Dine personlige kvalifikationer:

 • Forretningsorienteret, Selvstændig, Teamplayer, Ansvarsbevidst, Grundig, Analytisk, Overblik, Struktureret.

 

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Minimum 2-3 års praktisk BI erfaring.
 • Erfaring med Power BI, et plus.
 • Erfaring med Excel.
 • Erfaring med SQL, et plus
 • Erfaring med ERP systemer.
 • Flair for IT.
 • God forretningsmæssig forståelse.
 • Praktisk erfaring med rådgivning og sparring.
 • Dansk i skrift og tale på højt forhandlingsniveau.

 

 

Uddannelseskvalifikationer:

 • Akademiøkonomi, HA, HD,CBA, cand.merc. eller lignende.
 • IT-administrator, datatekniker, datamatiker eller lignende kombineret med økonomi/forrretningserfaring.
 • Praktisk relevant erfaring og erfaring med BI.

 

 

Geografisk placering:

 • Lyngby, tættere på store indfaldsveje samt tog- og busforbindelse.

 

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.

 

Tiltrædelse:

 • Snarest eller efter nærmere aftale.

 

Interesseret i stillingen:

 

 

 

2020-10-08T14:12:34+00:00 August 19th, 2020|