Projektleder til fjernvarmenet udvidelse – grøn omstilling – til I/S Norfors. BESAT

Krüger Search søger en dygtig Ingeniør med erfaring i anlægsprojekter indenfor forsyningssektoren, til spændende stilling hos I/S Norfors.

En Projektleder eller Senior Projektleder som vil gå “hands-on” i hele processen. Startende med identificering af relevante områder & ejendomme, teknisk rådgivning af nye kunder, udbud af projekterne, føre tilsyn og afsluttende med idriftsættelse hos kunderne.

 • Du får en spændende udfordrende stilling indenfor fremtidens dagsorden.
 • Du får en selvstændig stilling, sekunderet af Norfors eksperter.
 • Du medvirker til at realisere den grønne omstilling gennem din projektledelse af udvidelse af Norfors fjernvarmenet.
 • Du medvirker til sikring af fremtidens fossilfrie fjernvarme.
 • Du følger projekterne fra start til slut.
 • Du vil blive støttet af eksterne rådgivere, entreprenører og leverandører.
 • Du repræsenterer I/S Norfors overfor eksterne rådgiver.

Norfors:

 • Norfors er i gang med at bidrage til den grønne omstilling, herunder udvidelse af fjernvarmenet.
 • Norfors arbejder frem mod sikring af fremtidens fossilfrie fjernvarme inden 2035. Se venligst  www.norfors.dk
 • Norfors er kendetegnet ved stor åbenhed, højt til loftet og med en uformel omgangstone samt et konstruktivt samarbejdsmiljø.
 • Denne åbenhed gælder også i forhold til ledelsen i Norfors.
 • Ledelsen lægger stor vægt på god trivsel for alle medarbejdere herunder en meget god Work/Life balance.

Dine opgaver:

 • Identifikation af relevante ejendomme og bydele til fjernvarmekonvertering.
 • Arbejdsområde i 4 kommuner; Allerød-, Fredensborg-, Rudersdal- & Hørsholm kommune.
 • Udarbejdelse af fjernvarmekonverterings projekter.
 • Gennemførelse af kommunikationskampagner for fjernvarme projekterne, med støtte af interne & eksterne kommunikationsfolk.
 • Fastlægge potentialet for konvertering i de identificerede ejendomme/bydele.
 • Analyserer hvilke rammer der er for at yde introduktionstilbud til nye kunder.
 • Udarbejdelse af myndighedsprojekter til kommunernes godkendelse (projektforslag efter Lov om Varmeforsyning).
 • Teknisk rådgivning af nye kunder.
 • Sætte anlægsarbejderne i udbud og lave kontrakter med entreprenører og leverandører, støttet af Norfors interne specialister.
 • Føre tilsyn med arbejdet, lave afleveringsforretning samt sikre idriftsættelse hos kunden.
 • Løbende opfølgning og afrapportering til Norfors direktion og bestyrelse.
 • Ad-hoc opgaver, projektopgaver indenfor energi.

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke inkl. 16-18% pension, afhængig af overenskomst og kvalifikationer.
 • 37 timers inkl. betalt frokost dvs. 34,5 timer per uge.
 • 6 ugers ferie.
 • Der er tale om en 2 årig projektansættelse med mulighed for efterfølgende fastansættelse.
 • En række personalegoder herunder sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring.
 • Tilskud til fitness, tilskud til massør efter behov, aktiv personaleforening med fisketure, teaterture mv. med forbehold for corona-situationen.
 • Der er adskillige idrætsaktiviteter så som fælles løb, cykling og badminton. Derudover deltager Norfors i firmacykelløb og DHL stafetten med forbehold for corona-situationen.
 • Årligt frivilligt sundhedscheck, hvor der ved samme lejlighed er mulighed for vaccination mod influenza mv.
 • Gode muligheder for videreuddannelse efter nærmere aftale.
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.

Din nærmeste chef´s personlige kvaliteter:

 • Positiv, humor, tilgængelig, åben, dialogorienteret, drive og kompetent.
 • Giver stor frihed under ansvar.

Organisatorisk placering i Norfors:

 • Stabsfunktion med reference til direktionen.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Selvstændig, samarbejdsevner, pro-aktiv, analytisk, overblik, grundig, servicemindet.

Erhvervskvalifikationer:

 • Kendskab til forsyningssektoren – gerne fjernvarme.
 • Kendskab til de regulatoriske forhold, som Norfors agerer under, herunder lov om varmeforsyning og udarbejdelse af projektforslag j.f. projektbekendtgørelsen.
 • Erfaring med gennemførelse af større kunderettede kampagner, et plus.
 • Erfaring med udbud og kontrahering med entreprenør.
 • Erfaring med gennemførelse af projekter og at fører tilsyn med anlægsarbejde og dets udførelse og afleveringsforretning.
 • Erfaring med samarbejde med rådgivende ingeniører.
 • Dansk i skrift og tale på højt forhandlingsniveau.

Dine uddannelseskvalifikationer:

 • Ingeniør, civilingeniør eller tilsvarende.
 • Anden teknisk uddannelse kombineret med relevant praktisk erfaring.

I/S Norfors´s geografisk placering:

 • Hørsholm (tættere på store indfaldsveje samt tog- og busforbindelse).

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler løbende din ansøgning.

Tiltrædelse:

 • Snarest muligt eller efter nærmere aftale.
 • Tiltrædelse snarest.

Ansøgning:

 

 

 

2021-03-22T08:33:10+00:00 February 24th, 2021|