Kombineret Personlig Assistent & HR ansvarlig søges.

Krüger Search søger en dygtig, frisk & initiativrig Personlig Assistent som samtidig bliver HR ansvarlig, for Norfors I/S, i Hørsholm.

 • Du får mange spændende og udfordrende opgaver.
 • Du får mulighed for at sætte dig ind i mange nye opgaver & områder.
 • Du får en positiv, engageret og kompetent chef.
 • Du får en koordinerede rolle og en stor kontaktflade i virksomheden.
 • Du får en attraktiv løn, stor pension, sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring.
 • Du får en meget god Work/Life Balance – med stor frihed under ansvar.
 • Du får gode muligheder for videreuddannelse og faglig udvikling.

Norfors I/S:

 • Norfors er kendetegnet ved stor åbenhed med højt til loftet og en uformel omgangstone.
 • Norfors har en flad organisationsstruktur med korte kommandoveje.
 • Altid nærværende ledelse.
 • Ledelsen lægger stor vægt på god trivsel for alle medarbejdere.

Du tilbydes:

 • En attraktiv lønpakke inkl. stor pension, afhængig af overenskomst og kvalifikationer.
 • 37 timers arbejdsuge inkl. betalt frokost dvs. 34,5 timer per uge.
 • Flextid 7.00-9.00 og 15.00-17.00, fredag kl.12.00-14.00
 • 6 ugers ferie.
 • En række personalegoder, herunder sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring.
 • Tilskud til fitness, tilskud til massør efter behov, aktiv personaleforening med fisketure, teaterture mv.
 • Der er adskillige idrætsaktiviteter så som fælles løb, cykling og badminton. Norfors deltager i firmacykelløb og DHL stafetten.
 • Årligt frivilligt sundhedscheck, hvor der ved samme lejlighed er mulighed for vaccination mod influenza mv.
 • Gode muligheder for videreuddannelse efter nærmere aftale.
 • Gode faglige udviklingsmuligheder.
 • At blive medlem af relevant KL Erfa-gruppe.

Dine opgaver er bl.a. :

PA opgaver:

 • Aftaler og kontrakter med eksterne leverandører.
 • Vedligeholdelse af funktionsbeskrivelser & opgave fordelingsplan.
 • Forberede og udarbejde præsentationer til møder og arrangementer, referater & opfølgning.
 • Koordinering af materiale til rapporter
 • Årshjul.
 • Indkøb kontorartikler.
 • Ferie koordinering.
 • Deltage i evaluering af interne værktøjer og systemer.
 • Sikre korrekt og rettidig intern kommunikation.
 • Mailkorrespondance og arkivering.
 • Udvikling og formidling af interne forretningsgange.
 • Projekt koordinering og opfølgning.
 • Daglig sparring og support af CFO.
 • Ad hoc økonomiske analyser.

HR ansvarlig:

 • Holde styr på overenskomster, udarbejde ansættelseskontrakter & lønprofiler.
 • Personalesager, jobannoncer & ansøgningsbehandling.
 • Opdatere organisationsdiagram.
 • Holde DocuNote opdateret under Personale.
 • Ansvarlig ved onboarding og fratrædelser. Facilitere diverse velkomstmateriale.
 • Til- og afmelding Gruppeliv samt håndtering af forespørgsler mm.
 • Holde styr på mærkedage, købe gaver, lave kort, sørge for fejring osv.
 • Opdatere Personalehåndbogen & oversigt over medlemmer.
 • Indkalde til møder og være referent. Udarbejde referat og distribuer til udvalgs-medlemmerne og sæt på Intranet.
 • Arrangere årlige helbredsundersøgelse for medarbejdere.
 • Uddannelses- og kompetence planlægning.

Nærmeste chef.

 • Jobtitel: Adm- & Økonomichef, medlem af direktionen.
 • Lederstil: Giver stor frihed under ansvar, situationsbestemt ledelse.
 • Personlige sider: Positiv, udadvendt, åben, dialogorienteret, engageret, meget kompetent.

Adm- og økonomiafdelingen:

 • Består af et controllerteam og et bogholderiteam inkl. en bogholderiteam leder.
 • 12 medarbejdere.
 • God og uformel tone med højt til loftet – god stemning i afdelingen.
 • God vidensdeling.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Skal kunne håndtere fortrolig information.
 • Arbejde struktureret & Grundigt.
 • Have Initiativ og være Selvkørende.
 • Have en god Situationsfornemmelse
 • Have et godt Humør og positiv indstilling.
 • Have Humor og være Social anlagt.

Dine erhvervskvalifikationer:

 • Erfaring indenfor HR.
 • Kendskab til overenskomster, gerne offentlige overenskomster.
 • Gerne erfaring med DocuNote, men intet krav.
 • Gerne erfaring med lønsystem – gerne Lessor Løn, Lessor Workforce eller lignende system, men intet krav.
 • Gerne erfaring med Microsoft AX eller lignende ERP systemer, men intet krav.
 • Gerne erfaring med Cognos eller lignende BI værktøjer, men intet krav.
 • Gerne Superbruger af MS Office, specielt Excel.
 • Erfaring med indgåelse af kontrakter.
 • Gerne erfaring med administration, økonomi & bogføring.
 • Gode kommunikationsevner, både mundtligt & skriftligt.
 • Dansk i skrift og tale på modersmålsniveau.

Uddannelseskvalifikationer:

 • Sekretær- eller koordinator uddannelse med relevant efteruddannelse.
 • Kontoruddannelse eller lignende kombineret med relevant efteruddannelse.
 • HD, Bachelor i økonomi, HA, cand.merc. eller lignende uddannelse.
 • Akademi uddannelse eller lignende, kombineret med relevant erfaring.
 • Anden uddannelse kombineret med relevant erfaring.

Geografisk placering:

 • Hørsholm, tættere på store indfaldsveje samt tog- og busforbindelse.

Ansøgningsfrist:

 • Snarest muligt.
 • Vi behandler ansøgninger løbende.

Tiltrædelse:

 • Snarest eller efter nærmere aftale.

Interesseret i stillingen:

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at skrive til krugersearch@kruger-search.com eller ringe 40 93 03 99.

 

2022-07-12T13:43:21+00:00 July 12th, 2022|