Lederrekruttering 2020-10-02T16:01:39+00:00

Executive Search and Selection København m.v.

Specialist Search og Lederrekruttering København m.v.

Krüger Search i Hellerup, nord for København, tilbyder virksomhedskunder at vælge mellem “Search” eller “Executive Search & Selection“, når du ønsker at rekruttere dygtige og kompetente ledere og direktører/topledere til jeres organisation, som kan levere resultater, og som er med til at løfte organisationen.

Search konceptet er udviklet til at rekruttere primært gruppe-, sektions- og afdelingsledere, hvorimod Executive Search & Selection er udviklet til at rekruttere primært tunge afdelingsledere, samt linje- og direktionsledere.

Kort beskrivelse af Executive Search and Selection/Lederrekruttering & Selection:

Lederrekruttering/Executive Search and Selection til København og Storkøbenhavn m.v.

Indledende møde til executive search/lederrekruttering:

På det første møde afdækker vi de nødvendige informationer om jobbet, herunder arbejds- og ansvarsområder, samt faglig og personlig profil. I hvert tilfælde vurderer & rådgiver vi om den bedste rekrutteringsmetode for den konkrete lederrekruttering/executive search.

Forretnings- og jobanalysen

For at kunne ansætte den bedst egnede kandidat til stillingen, søger vi gennem vores analyser at opnå størst mulig objektiv viden om jobbet, samarbejdet i virksomheden, samt virksomhedens kritiske succesfaktorer og mål.

Søgeprofil & jobbeskrivelse

Den kombinerede forretnings- og jobanalyse bruges som et fælles referencegrundlag mellem virksomheden, kandidatemnerne og Krüger Search. Søgeprofilen og jobbeskrivelsen udarbejdes herefter.

Den indledende samtale – 1. interview i vores lederrekruttering/executive search:

Krüger Search, med domicil nord for København, kontakter de relevante kandidater, som vi gennem vores research og search har udvalgt, og undersøger, om de er interesseret i et jobskifte. Vi orienterer dem om jobbet med mindre andet er aftalt. Virksomhedens navn afsløres tidligst på det indledende møde – derved opnås en gensidig fortrolighed omkring søgeprocessen.

Referencer

Efter de indledende samtaler med kandidaterne indhenter vi referencer på dem, som vi ønsker at gå videre med til 2-3. samtale. Vi kontrollerer også eksamensbeviser og eventuelle anbefalinger ved lederrekruttering/executive search.

Efterfølgende samtaler – 3. interview

De kandidatemner, der går videre i processen, gennemgår en række tests og dybdegående interviews samt forskellige prøver på f.eks. beslutningsdygtighed i stress-situationer. Alle kandidater får en konstruktiv tilbagemelding.

Præsentation af lederkandidat-emner

Krüger Search præsenterer normalt 3-5 kandidater for virksomheden. Efter aftale kan vi deltage ved selve præsentationen af kandidaterne.

Rekrutteringsprocessens varighed ved lederrekruttering/executive search and selection:

Rekrutteringsprocessen forventes normalt at vare mellem cirka 4-8 uger for ledere og cirka 8-16 uger for linje- og direktionsledere afhængig af stillingens niveau og krav samt tidsplan.

Ansættelse og afslag

Virksomheden og kandidaten forhandler selv ansættelsesvilkår og løn. Krüger Search rådgiver, hvis dette ønskes. Vi sikrer os, at der en en reel mulighed for at de præsenterede spidskandidater og firmakunden kan mødes forhandlingsmæssigt.

Evaluering og opfølgning

Krüger Search følger op på ansættelsesforholdet. Vi gør det for at sikre en høj tilfredshed hos virksomheden og den nye medarbejder, samt for at sikre at Krüger Search har leveret den optimale ydelse.

Løbende information

Krüger Search i Hellerup, nord for København, holder virksomheden løbende orienteret gennem hele rekrutteringsprocessen.

Forretningsetik ved lederrekruttering/executive search and selection:

Krüger Search arbejder ud fra en høj forretningsetik, og vi tager hensyn til det enkelte menneske. Krüger Search, nær København betragter sig som ambassadører for virksomheden, og vi søger samtidig at give de enkelte kandidater det bedst mulige indtryk af forløbet, samt give dem positive råd, de kan bruge fremover.