Kære Paul Anker, tak for din feedback, den er stort værdsat. Jeg vil også gerne sige tak for en stringent og sober proces, fra såvel din som virksomhedens side. Du må meget gerne holde mig i tankerne til en lignende stilling! God weekend.